دانلود word شناسايي و اولويت بندي کاستي ها و مشکلات مراجعه کنندگان به کلينيک فيزيوتراپي و تطبيق آنها با منشور حقوق بيمار ايران

لینک دانلود

 دانلود word شناسايي و اولويت بندي کاستي ها و مشکلات مراجعه کنندگان به کلينيک فيزيوتراپي و تطبيق آنها با منشور حقوق بيمار ايران دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word شناسايي و اولويت بندي کاستي ها و مشکلات مراجعه کنندگان به کلينيک فيزيوتراپي و تطبيق آنها با منشور حقوق بيمار ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word شناسايي و اولويت بندي کاستي ها و مشکلات مراجعه کنندگان به کلينيک فيزيوتراپي و تطبيق آنها با منشور حقوق بيمار ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word شناسايي و اولويت بندي کاستي ها و مشکلات مراجعه کنندگان به کلينيک فيزيوتراپي و تطبيق آنها با منشور حقوق بيمار ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

تعداد صفحات :9

زمینه و اهداف: حقوق بیمار رعایت نیازهای جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی است که تیم درمان، موظف به اجرا و رعایت آن ها می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی کاستی های کلینیک فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از نگاه مراجعه کنندگان و انطباق کمبودهای بیان شده با منشور حقوق بیمار است.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی بوده و از 204 نفر بیمار و یا همراهان وی مصاحبه به عمل آمده است. پاسخ ها با روش موسوم به 6 MP دسته بندی شده و ضمن تطبیق با منشور حقوق بیمار، موارد نقض حقوق بیماران مشخص گردید.یافته ها: سه حیطه روشها، تجهیزات و نیروی انسانی به ترتیب دارای بیشترین کاستی و پول و مواد و لوازم به ترتیب دارای کمترین کاستی می باشند. در بررسی تطبیقی، مطالعه حاضر نشان داد که ابتدا محور اول (حق دریافت مطلوب خدمات سلامت) و سپس محور دوم حقوق بیمار (حق دریافت اطلاعات به نحو مطلوب و کافی) به ترتیب دارای بیشترین نارسایی و کاستی ها می باشد. ضمنا هیچ کاستی در اجرای محورهای 3 و 4 و 5 منشور حقوق بیمار ابراز نشد.نتیجه گیری: به نظر می رسد که در دو محور اول و دوم منشور حقوق بیمار به ترتیب یعنی «حق دریافت مطلوب خدمات سلامت» و «حق دریافت اطلاعات به نحو مطلوب و کافی» کاستی های نسبتا زیادی وجود دارد، و همین امر موجب می گردد که حقوق بیماران به نحو شایسته رعایت نگردد.
كلید واژه: منشور حقوق بیمار، کلینیک فیزیوتراپی، فیزیوتراپی

توضیحات بیشتر