دانلود word بررسي ميزان آگاهي و مهارت تشخيصي دندانپزشکان عمومي شاغل در استان خراسان رضوي (ايران) در مورد بيماري هاي شايع دهان در سال هاي 88-1387

لینک دانلود

دانلود word بررسي ميزان آگاهي و مهارت تشخيصي دندانپزشکان عمومي شاغل در استان خراسان رضوي (ايران) در مورد بيماري هاي شايع دهان در سال هاي 88-1387 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي ميزان آگاهي و مهارت تشخيصي دندانپزشکان عمومي شاغل در استان خراسان رضوي (ايران) در مورد بيماري هاي شايع دهان در سال هاي 88-1387 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي ميزان آگاهي و مهارت تشخيصي دندانپزشکان عمومي شاغل در استان خراسان رضوي (ايران) در مورد بيماري هاي شايع دهان در سال هاي 88-1387،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي ميزان آگاهي و مهارت تشخيصي دندانپزشکان عمومي شاغل در استان خراسان رضوي (ايران) در مورد بيماري هاي شايع دهان در سال هاي 88-1387 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

تعداد صفحات :10

مقدمه: تشخیص مناسب و سریع بیماری های مخاط دهان باعث ارتقا سطح بهبود پیش آگهی آنها می شود. متاسفانه به جهت تشابه بسیار بالینی، ضایعات دهانی در بسیاری موارد نادرست تشخیص داده می شوند. دندانپزشکان عمومی دارای نقش بسیار مهمی در تشخیص اولیه و درمان بیماری های شایع حفره دهان می باشند، بنابراین ارزیابی دانش و مهارت آنها اهمیت ویژه ای دارد. هدف این مطالعه ارزیابی دانش و مهارت تشخیصی ضایعات شایع مخاط دهان در میان دندانپزشکان عمومی استان خراسان رضوی می باشد.مواد و روش ها: این یک مطالعه مقطعی است که بر روی 260 دندانپزشک با کمک یک پرسشنامه مصور طراحی گردید و دانش و مهارت تشخیصی آنها در ارتباط با بیماری های شایع دهان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ ها با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از میان 260 دندانپزشک، 257 نفر در مطالعه شرکت کردند و متوسط نمره آگاهی دندانپزشکان شاغل در مشهد و سایر شهرها به ترتیب 3.03 و 2.94 و متوسط نمره مهارت تشخیصی دندانپزشکان شاغل در مشهد و سایر شهرها به ترتیب 2.24 و 1.97 بود.نتیجه گیری: متوسط نمره آگاهی دندانپزشکان شاغل در مشهد و سایر شهرستان ها تفاوت معنی داری نداشت، ولی بین متوسط نمره تشخیصی این دو گروه این اختلاف معنی دار بود و مهارت تشخیصی دندانپزشکان شاغل در مشهد بهتر بود. در مجموع مهارت تشخیصی افراد مورد مطالعه از حد مطلوب پایین تر بود، لذا توصیه می شود دوره بازآموزی بیشتری در زمینه بیماری های دهان برای دندانپزشکان عمومی باید طراحی و اجرا گردد.
كلید واژه: آگاهی، مهارت تشخیصی، دندانپزشکان عمومی، بیماری های دهان

توضیحات بیشتر