دانلود word بررسي مقايسه اي پلن فرانكفورت آناتوميك و ماشيني نسبت به پلن افق واقعي در سفالوگرام هاي ديجيتال

لینک دانلود

 دانلود word بررسي مقايسه اي پلن فرانكفورت آناتوميك و ماشيني نسبت به پلن افق واقعي در سفالوگرام هاي ديجيتال دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي مقايسه اي پلن فرانكفورت آناتوميك و ماشيني نسبت به پلن افق واقعي در سفالوگرام هاي ديجيتال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي مقايسه اي پلن فرانكفورت آناتوميك و ماشيني نسبت به پلن افق واقعي در سفالوگرام هاي ديجيتال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي مقايسه اي پلن فرانكفورت آناتوميك و ماشيني نسبت به پلن افق واقعي در سفالوگرام هاي ديجيتال :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

تعداد صفحات :13

مقدمه: آنالیز سفالومتری در ارتودنسی بر پایه مقایسه بخش های مختلف کرانیوفاسیال نسبت به پلن های رفرنس می باشد. یکی از این پلن ها، پلن افقی فرانکفورت (FH) است که می تواند بر اساس دو نقطه پوریون آناتومیک و ماشینی رسم شود. هدف از این مطالعه تعیین و مقایسه زاویه بین پلن فرانکفورت آناتومیک و افق واقعی با زاویه بین پلن فرانکفورت ماشینی و افق واقعی بود.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، 50 لترال سفالوگرام دیجیتال از بیماران کلاس یک ارتودنسی بالای 14 سال، در حالت Natural Head Position تهیه و توسط نرم افزار (Version 2.6.22) Onyx Ceph و بر اساس آنالیز Viazis تریس شدند تا صحت کلاس I بودن آنها تایید شود. برای هر بیمار دو پلن FH با دو پوریون آناتومیک و ماشینی رسم گردید. اختلاف زاویه هر یك از پلن های مذکور با پلن افق واقعی بررسی شدند و در نهایت داده ها توسط آنالیز آماری t زوجی با یکدیگر مقایسه شدند. سطح معنی داری برابر 0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: پلن فرانکفورت ماشینی و پلن فرانکفورت آناتومیک به ترتیب با میزان میانگین 5.66o- و 1.58o- اختلاف معنی داری با افق واقعی داشتند (.(P<0.001نتیجه گیری: برای انجام ارزیابی های سفالومتریک در بیماران ارتودنسی در صورت استفاده از پلن فرانکفورت، بهتر است از پوریون آناتومیک استفاده شود چرا که اختلاف پلن فرانکفورت آناتومیک با افق واقعی به طور معنی داری کمتر از اختلاف پلن فرانکفورت ماشینی با افق واقعی بود.
كلید واژه: پوریون آناتومیک، پوریون ماشینی، پلن فرانکفورت

توضیحات بیشتر