دانلود word تاثير شرايط فرآوري بر بازده استخراج و نقطه ذوب ژلاتين پوست کوسه چانه سفيد (Carcharhinus dussumieri)

لینک دانلود

دانلود word تاثير شرايط فرآوري بر بازده استخراج و نقطه ذوب ژلاتين پوست کوسه چانه سفيد (Carcharhinus dussumieri) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير شرايط فرآوري بر بازده استخراج و نقطه ذوب ژلاتين پوست کوسه چانه سفيد (Carcharhinus dussumieri) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير شرايط فرآوري بر بازده استخراج و نقطه ذوب ژلاتين پوست کوسه چانه سفيد (Carcharhinus dussumieri)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير شرايط فرآوري بر بازده استخراج و نقطه ذوب ژلاتين پوست کوسه چانه سفيد (Carcharhinus dussumieri) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :10

به منظور بهینه سازی شرایط استخراج ژلاتین از پوست کوسه چانه سفید (Carcharhinus dussumieri)، تاثیر غلظت سود (0.01-1 نرمال)، غلظت اسیدکلریدریک (0.01-1 نرمال) و زمان استخراج (8-3 ساعت)، بر بازده استخراج و نقطه ذوب ژلاتین با استفاده از طرح مرکب مرکزی به روش سطح پاسخ (RSM) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مدل های رگرسیونی به دست آمده، مقادیر پیش بینی شده در شرایط بهینه شامل 23.222 درصد (بازده استخراج) و 32.224oC (نقطه ذوب) بوده اند. شرایط اپتیمم با استفاده از سود 0.01 نرمال، اسید کلریدریک 0.135 نرمال و مدت زمان استخراج 3 ساعت به دست آمد. نتایج نشان داد که غلظت اسید کلریدریک و غلظت سود به شکل معنی داری بر بازده استخراج و نقطه ذوب ژلاتین حاصل، اثر داشت (p£0.05)، ولی مدت زمان استخراج تاثیر معنی داری بر هیچ یک از دو ویژگی مورد بررسی نداشت.
كلید واژه: کوسه چانه سفید، ژلاتین، روش سطح پاسخ، بازده استخراج و نقطه ذوب

توضیحات بیشتر