دانلود word بررسي آلودگي باکتريايي و قارچي در عرقيات عرضه شده در سطح شهر بيرجند

لینک دانلود

 دانلود word بررسي آلودگي باکتريايي و قارچي در عرقيات عرضه شده در سطح شهر بيرجند دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي آلودگي باکتريايي و قارچي در عرقيات عرضه شده در سطح شهر بيرجند  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي آلودگي باکتريايي و قارچي در عرقيات عرضه شده در سطح شهر بيرجند،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي آلودگي باکتريايي و قارچي در عرقيات عرضه شده در سطح شهر بيرجند :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت فراوان عرقیات و استفاده های دارویی متفاوت از انواع عرقیات سنتی و صنعتی، ، میزان آلودگی قارچی و باکتریایی در عرقیات کاسنی، کلپوره و چهل گیاه فروشگاه های شهر بیرجند بررسی گردید. روش تحقیق:در این بررسی توصیفی - تحلیلی و مقطعی که در سال 1388 در بیرجند انجام شد، تعداد30 نمونه از عرقیات سنتی و صنعتی کاسنی، کلپوره و چهل گیاه به طورتصادفی از سطح شهر بیرجند جهت سنجش آلودگی های باکتریایی (کل کلیفرم، کلیفرم مدفوعی) و قارچی انتخاب و به آزمایشگاه منتقل و در شرایط استاندارد آزمایشگاهی، بر اساس استاندارد 7725-1 و 997موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مورد آنالیز قرارگرفت.یافته ها: نتایج به دست آمده از آنالیز نمونه ها نشان داد که در یک مورد از عرقیات سنتی کلپوره و چهل گیاه، قارچ penicillium و از عرق سنتی کاسنی، قارچ های Aspergillus و penicillium جدا گردید. 80% نمونه های سنتی عرق کاسنی و کلپوره دارای آلودگی میکروبی (کلی فرمی و غیر کلی فرمی) و از این تعداد، 25% نمونه های سنتی کاسنی، چهل گیاه و کلپوره دارای آلودگی کلی فرمی و 25% نمونه های سنتی عرق کاسنی، چهل گیاه و کلپوره دارای آلودگی کلی فرم مدفوعی بودند. %60نمونه های صنعتی عرق کاسنی، آلودگی میکروبی (100% کلیفرمی) نشان داده اند.نتیجه گیری: با توجه به وجود آلودگی باکتریایی و قارچی در تعدادی از نمونه های عرقیات مورد مطالعه، نظارت و کنترل بیشتر در مراحل مختلف تهیه و توزیع این عرقیات بایستی صورت پذیرد.
كلید واژه: عرقیات گیاهی، کاسنی، کلپوره، چهل گیاه، آلودگی باکتریایی، آلودگی قارچی، بیرجند

توضیحات بیشتر