دانلود word تعيين طول زنجيره پپتيدي پروتئين هيدروليز شده امعاء و احشاء ماهي تون زرد باله با آنزيم نيوتراز

لینک دانلود

 دانلود word تعيين طول زنجيره پپتيدي پروتئين هيدروليز شده امعاء و احشاء ماهي تون زرد باله با آنزيم نيوتراز دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تعيين طول زنجيره پپتيدي پروتئين هيدروليز شده امعاء و احشاء ماهي تون زرد باله با آنزيم نيوتراز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تعيين طول زنجيره پپتيدي پروتئين هيدروليز شده امعاء و احشاء ماهي تون زرد باله با آنزيم نيوتراز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تعيين طول زنجيره پپتيدي پروتئين هيدروليز شده امعاء و احشاء ماهي تون زرد باله با آنزيم نيوتراز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :17

هیدرولیز آنزیمی ماهی تون زرد باله (Thunnus Albacares) با بکارگیری آنزیم نیوتراز توسط روش RSM با استفاده از طرح فاکتوریل (CCD) مورد مطالعه قرار گرفت. طول زنجیره پپتیدی (PCL) به عنوان سطح پاسخ به شرایط هیدرولیز (فعالیت آنزیمی، دما، زمان) برآورد شد. ضریب رگرسیون R2=0.84 برای طول زنجیره پپتیدی در مدل ریاضی پیش بینی کرد که 84 درصد تغییر در میزان مطالعه شده به وسیله مدل قابل توضیح است. فعالیت آنزیم37 Au/Kg ، دما 50oC و زمان هیدرولیز 130 دقیقه به عنوان شرایط مطلوب به دست آمد. هیدرولیز پروتئین ماهی تون زرد باله میزان پروتئین بالا (74.56 درصد) و میزان لیپید کمی (1.86 درصد) داشته است. شاخص شیمیایی پروتئین هیدرولیز شده نشان می دهد که آن نیازهای تغذیه ای بچه ها در سن 12-10 سال را به غیر از لیزین و متیونین پوشش می دهد و لیزین و متیونین به ترتیب اولین و دومین اسید آمینه محدود کننده بودند. ولیزین با توجه به نیاز بچه 5-2 سال اسید آمینه غالب بود. الگوی الکتروفورتیک نشان می دهد، وزن مولکولی پروتئین هیدرولیز شده کمتر از 10 کیلو دالتون است. می توان نتیجه گرفت با هیدرولیز آنزیمی امعاء و احشاء ماهی تون زرد باله ویژگی های پروتئین هیدرولیز شده بهبود بخشیده می شود.
كلید واژه: پروتئین هیدرولیز شده، ماهی تون زرد باله، نیوتراز، بهینه سازی، RSM

توضیحات بیشتر