دانلود word بررسي تاثير طول مدت زمان تزريق زيرجلدي انوکساپارين بر شدت درد محل تزريق بيماران سندرم حاد کرونري بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان افشار يزد در سال 1390

لینک دانلود

 دانلود word بررسي تاثير طول مدت زمان تزريق زيرجلدي انوکساپارين بر شدت درد محل تزريق بيماران سندرم حاد کرونري بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان افشار يزد در سال 1390 دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي تاثير طول مدت زمان تزريق زيرجلدي انوکساپارين بر شدت درد محل تزريق بيماران سندرم حاد کرونري بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان افشار يزد در سال 1390  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي تاثير طول مدت زمان تزريق زيرجلدي انوکساپارين بر شدت درد محل تزريق بيماران سندرم حاد کرونري بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان افشار يزد در سال 1390،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي تاثير طول مدت زمان تزريق زيرجلدي انوکساپارين بر شدت درد محل تزريق بيماران سندرم حاد کرونري بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان افشار يزد در سال 1390 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :9

مقدمه: انوکساپارین سدیم به طور وسیعی در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری جهت جلوگیری از پیشرفت انسداد عروق کرونری استفاده می شود. درد محل تزریق، نتیجه نامطلوب ناشی از تزریق زیر جلدی انوکساپارین است که موجب ناراحتی بیمار می گردد. به کارگیری روش هایی که موجب کاهش آسیب به بیمار شود از وظایف پرستار است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر طول مدت زمان تزریق زیرجلدی انوکساپارین سدیم بر شدت درد محل تزریق در بیماران سندرم حاد کرونری بستری در بخش مراقبت های ویژه صورت گرفت.روش بررسی: این پژوهش کارآزمایی بالینی است که بر روی 70 بیمار سندرم حاد کرونری 75-30 سال بستری در بخش مراقبت های ویژه که به طور تصادفی انتخاب شده بودند انجام گرفت. جهت گردآوری اطلاعات از چک لیست محقق ساخته شامل دو بخش اطلاعات جمعیت شناسی و ثبت اندازه گیری درد استفاده گردید. تزریقات به مدت 10 و 30 ثانیه به فاصله 12 ساعت به صورت تصادفی در طرف راست و چپ شکم انجام و درد بیماران قبل و بعد از هر تزریق با معیار دیداری درد اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های نان پارامتریک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج: نتایج نشان داد میانگین شدت درد قبل و بعد از تزریق، 10 ثانیه به ترتیب 4.93±0.78 و 19.43±15.97 و قبل و بعد از تزریق، 30 ثانیه به ترتیب 3.79±0.64 و 12.91±8.08 است که روش تزریق 30 ثانیه به طور معنی داری درد محل تزریق را کاهش داده بود (p=0.000). ارتباط معنی داری بین درد با جنس، سن و سطح تحصیلات دیده نشد.نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد افزایش زمان تزریق زیرجلدی انوکساپارین به مدت 30 ثانیه، درد محل تزریق را کاهش می دهد.
كلید واژه: سندرم حاد کرونری، تزریق زیرجلدی، انوکساپارین سدیم، طول مدت تزریق، درد

توضیحات بیشتر