دانلود word اثر کشندگي عصاره آبي و الکلي انغوزه بر کيست ژيارديا لامبليا در شرايط In-vitro

لینک دانلود

 دانلود word اثر کشندگي عصاره آبي و الکلي انغوزه بر کيست ژيارديا لامبليا در شرايط In-vitro دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثر کشندگي عصاره آبي و الکلي انغوزه بر کيست ژيارديا لامبليا در شرايط In-vitro  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثر کشندگي عصاره آبي و الکلي انغوزه بر کيست ژيارديا لامبليا در شرايط In-vitro،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثر کشندگي عصاره آبي و الکلي انغوزه بر کيست ژيارديا لامبليا در شرايط In-vitro :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: ژیاردیا لامبلیا، تک یاخته عامل بیماری ژیاردیازیس، یکی از شایعترین عوامل ایجاد اسهال در سراسر دنیا و بخصوص در ایران می باشد. انغوزه، صمغ گیاهی به نام انگدان است که بومی ایران بوده و دارای خواص درمانی فراوان بخصوص در درمان بیماری های انگلی می باشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی دانلود word اثر کشندگي عصاره آبي و الکلي انغوزه بر کيست ژيارديا لامبليا در شرايط In-vitro می باشد.روش تحقیق: 500 میکرولیتر از غلظت های 1، 1.25، 2.5، 5، 10 و 20 میلی گرم در میلی لیتر عصاره های آبی و الکلی انغوزه با 500 میکرولیتر از کیست های تخلیص شده ژیاردیا لامبلیا مخلوط شده و در دماهای 4، 24 و 37 درجه سانتی گراد قرار داده شد. درصد کشندگی عصاره ها 1، 2، 3، 4 و 5 ساعت پس از مواجهه، به وسیله رنگ آمیزی با رنگ ائوزین 0.1 درصد و شمارش میکروسکوپی کیست ها اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه، تی تست مستقل و ضریب همبستگی اسپیرمن، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: بیشترین درصد کشندگی عصاره الکلی انغوزه در دمای 37 درجه، در غلظت 20 mg/ml و در ساعت چهارم به میزان 100% بود، در حالی که بیشترین درصد کشندگی عصاره آبی انغوزه، در همین دما و غلظت ولی در ساعت پنجم، 57.23 درصد بود. بین درصد کشندگی عصاره های آبی و الکلی در همه غلظت ها، زمان ها و دماها، تفاوت معنی داری مشاهده شد(P<0.005) . اثر کشندگی هر دو عصاره به طور معنی داری با افزایش غلظت، زمان و دما افزایش یافت(P<0.0001) .نتیجه گیری: عصاره های الکلی و آبی انغوزه در شرایط In-vitro دارای اثر کشندگی بر کیست ژیاردیا لامبلیا می باشند. تاثیر کشندگی عصاره الکلی بیشتر از عصاره آبی است.
كلید واژه: انغوزه، ژیاردیا لامبلیا، کیست، اثر کشندگی

توضیحات بیشتر