دانلود word تاثير ترميم کف بيني بر اندازه شکاف آلوئل در شکاف کام اوليه يک طرفه و دو طرفه کامل

لینک دانلود

 دانلود word تاثير ترميم کف بيني بر اندازه شکاف آلوئل در شکاف کام اوليه يک طرفه و دو طرفه کامل دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير ترميم کف بيني بر اندازه شکاف آلوئل در شکاف کام اوليه يک طرفه و دو طرفه کامل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير ترميم کف بيني بر اندازه شکاف آلوئل در شکاف کام اوليه يک طرفه و دو طرفه کامل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير ترميم کف بيني بر اندازه شکاف آلوئل در شکاف کام اوليه يک طرفه و دو طرفه کامل :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :9

مقدمه: شکاف لب و شکاف کام از شایع ترین آنومالی های مادرزادی هستند. تصور بر این است که این دو نوع شایع ترین ناهنجاری مادرزادی سر و گردن در کودک باشد که 65 درصد از آنومالی های سر و گردن را شامل می شوند.روش بررسی: در یک مطالعه مداخله ای مقطعی، 15 کودک مبتلا به شکاف کام و لب اولیه یک طرفه و دو طرفه کامل مورد بررسی قرار گرفتند. در این بیماران تاثیر ترمیم و بازسازی کف بینی بر اندازه شکاف آلوئل در شکاف کام اولیه نوع یک طرفه و دو طرفه مورد بررسی قرار گرفت.نتایج: میانگین زمان صرف شده جهت مراجعه به بیمارستان و عمل ترمیم شکاف لب 1.8±3.4 ماه بود که در محدوده 9-1 ماه قرار داشت. تغییرات پهنای شکاف آلوئل و زاویه لبه آلوئل در سمت شکاف با سمت سالم در محور ساژیتال و کرونال بعد از ترمیم کف بینی از لحاظ آماری معنی دار و به ترتیب (p=0.0001) و (p=0.02) بوده ولی تغییرات زاویه سپتوم با محور ساژیتال معنی دار نبود (p=0.26) که به معنی عدم افزایش انحراف سپتوم می باشد.نتیجه گیری: با توجه به تغییرات معنی دار پهنای شکاف آلوئل و زاویه لبه آلوئل در سمت شکاف با سمت سالم در محور ساژیتال و کرونال بعد از ترمیم کف بینی می توان این روش مداخله جراحی را به عنوان یک شیوه درمانی جدید در شکاف کام اولیه یک و دو طرفه به کار برد.
كلید واژه: ترمیم کف بینی، پهنای آلوئل، شکاف کام

توضیحات بیشتر