دانلود word بررسي اثر آلودگي با بزاق بر روي ريزنشت يک نوع فيشور سيلنت با و بدون استفاده از باندينگ

لینک دانلود

 دانلود word بررسي اثر آلودگي با بزاق بر روي ريزنشت يک نوع فيشور سيلنت با و بدون استفاده از باندينگ دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي اثر آلودگي با بزاق بر روي ريزنشت يک نوع فيشور سيلنت با و بدون استفاده از باندينگ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي اثر آلودگي با بزاق بر روي ريزنشت يک نوع فيشور سيلنت با و بدون استفاده از باندينگ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي اثر آلودگي با بزاق بر روي ريزنشت يک نوع فيشور سيلنت با و بدون استفاده از باندينگ :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :12

مقدمه: آلوده شدن سطح مینای اچ شده با بزاق قبل از قرار دادن سیلنت از باند مناسب جلوگیری کرده و منجر به ریزنشت می شود. استفاده از باندینگ ها در کاهش ریزنشت موثر می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر باندینگ در میزان ریزنشت یک نوع فیشور سیلنت قبل و پس از آلودگی با بزاق می باشد.روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی 40 دندان پرمولر سالم، به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. دندان ها پروفیلاکسی شده و توسط اسید فسفریک 37% اچ شسته و سپس خشک شدند. در گروه اول فیشور سیلنت Seal-Rite با باندینگ Dentastic (Pulpdent، آمریکا) بدون آلودگی با بزاق و در گروه دوم فیشور سیلنت با باندینگ پس از آلودگی دندان با بزاق به مدت 10 ثانیه گذاشته شد و به مدت 40 ثانیه کیور گردید. در گروه سوم فیشور سیلنت بدون باندینگ و بدون آلودگی با بزاق و در گروه چهارم فیشور سیلنت بدون باندینگ پس از آلودگی به بزاق به کار رفت و کیور گردید. بعد از ترموسایکلینگ، نمونه ها در نیترات نقره 50% به مدت 2 ساعت قرار گرفتند. پس از برش در جهت باکولینگوالی، میزان ریزنشت توسط استریومیکروسکوپ با بزرگنمایی 40، مورد بررسی قرار گرفت و نتایج توسط آزمون های آماری Kruskal-Wallis و Mann-whiteny ارزیابی شدند.نتایج: بیشترین میزان ریزنشت در گروه فیشور سیلنت بدون باندینگ پس از آلودگی به بزاق دیده شد و قرار گرفتن فیشور سیلنت به همراه باندینگ به طور معنی دار کاهش ریزنشت را نشان داد (0.01>p).نتیجه گیری: استفاده از باندینگ در زیر فیشور سیلنت در شرایط آلودگی با بزاق در کاهش ریزنشت موثر می باشد.
كلید واژه: فیشور سیلنت، باندینگ، ریزنشت، آلودگی با بزاق

توضیحات بیشتر