دانلود word تاثير فعاليت ورزشي طولاني مدت بر ميزان گرلين سرم در مردان چاق

لینک دانلود

 دانلود word تاثير فعاليت ورزشي طولاني مدت بر ميزان گرلين سرم در مردان چاق دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير فعاليت ورزشي طولاني مدت بر ميزان گرلين سرم در مردان چاق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير فعاليت ورزشي طولاني مدت بر ميزان گرلين سرم در مردان چاق،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير فعاليت ورزشي طولاني مدت بر ميزان گرلين سرم در مردان چاق :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: گرلین، یک پپتید 28 اسیدآمینه ای، نقش مهمی را در تنظیم وزن بدن و هموستاز انرژی بازی می کند. در این مطالعه، پاسخ گرلین به یک برنامه تمرینات هوازی طولانی مدت در مردان چاق بررسی شد.روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی 30 مرد چاق بزرگسال به شیوه تصادفی، به دو گروه فعال (تجربی) و غیر فعال (کنترل) تقسیم شدند. سطوح گرلین سرم، نیمرخ چربی (تری گلیسرید، کلسترول تام، لیپوپروتئین های پر و کم چگال) و شاخص های آنتروپومتریکی در زمان های قبل و بعد از 12 هفته ورزش هوازی و بی تمرینی، به ترتیب در گروه های تجربی و کنترل اندازه گیری شدند. نمونه گیری خون بعد از 12 ساعت گرسنگی شبانه از همه افراد به عمل آمد. آنالیز آماری با استفاده از آزمون تی تست در محیط نرم افزار SPSS (ویرایش 15) انجام گرفت.یافته ها: تمرین هوازی به کاهش معنی دار گرلین سرم و شاخص های آنتروپومتریکی گروه تجربی منجر شد (P<0.05)؛ همچنین غلظت تری گلیسرید و نسبت تری گلیسرید به لیپوپروتئین پرچگال نیز در پاسخ به ورزش هوازی در گروه تجربی کاهش یافت (P<0.05). همه متغیرها در گروه کنترل در پاسخ به بی تمرینی بدون تغییر ماندند.نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهد که برنامه تمرین ورزشی می تواند با کاهش معنی دار وزن و سطوح چربی بدن در افراد چاق، کاهش گرلین سرم را به دنبال داشته باشد.
كلید واژه: گرلین، چاقی، ورزش هوازی، نیمرخ چربی

توضیحات بیشتر