دانلود word ارزيابي حجمها و ظرفيتهاي ريوي در دانشجويان مونث بومي و غيربومي شمال غرب ايران

لینک دانلود

دانلود word ارزيابي حجمها و ظرفيتهاي ريوي در دانشجويان مونث بومي و غيربومي شمال غرب ايران دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ارزيابي حجمها و ظرفيتهاي ريوي در دانشجويان مونث بومي و غيربومي شمال غرب ايران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ارزيابي حجمها و ظرفيتهاي ريوي در دانشجويان مونث بومي و غيربومي شمال غرب ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ارزيابي حجمها و ظرفيتهاي ريوي در دانشجويان مونث بومي و غيربومي شمال غرب ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

تعداد صفحات :6

زمینه و اهداف: مقادیر اسپیرومتریک بومی به میزان وسیعی برای ارزیابی عملکرد ریه استفاده می شوند. در این مطالعه پارامترهای اسپیرومتریک از جمله حجم باقیمانده (RV) و ظرفیت باقیمانده علمی (FRC) در یک گروه مونث جوان مورد بررسی قرار گرفتند.مواد و روش ها: یکصد و پنجاه دانشجوی مونث سالم غیرسیگاری با میانگین سنی 20.5±1.19 جمعیت مطالعه را تشکیل دادند. پارامترهای تنفسی، FRC، TLC، RV، FEV1، FVC وFEV1/FVC با استفاده از پلتیسموگراف Zan 500 با مقادیر استاندارد برای نژاد قفقازی اندازه گرفته شدند.یافته ها: در بین مقادیری که از افراد بومی و غیربومی مورد مطالعه بدست آمد فقط مقدار ظرفیت دمی و حجم باقیمانده در این دو گروه تفاوتی داشتند که از لحاظ آماری معنی دار بود (p<0.05) و اختلاف بقیه پارامترها در دو گروه از لحاظ آماری معنی دار نبودند. بجز برای TLC، اختلافات معنی داری بین پارامترهای اندازه گیری شده در افراد مورد مطالعه و مقادیر پیشنهادی برای نژاد قفقازی وجود داشت (p<0.05) و مقادیر تستهای عملکرد ریه برای مونثین جوان ایرانی در محدوده 106-94 درصد از معادلات پیشنهادی ATS برای نژاد قفقازی مونث قرار داشت.نتیجه گیری: نتایج بدست آمده در این مطالعه برای افراد مونث ایرانی اختلافات قابل ملاحظه ای با مقادیر پیشنهادی ATSبرای نژاد قفقازی نشان داد.
كلید واژه: مونث، ایران، اسپیرومتری

توضیحات بیشتر