دانلود word تغييرات آلليک ژن CYP2C9 و دوز مورد نياز وارفارين در بيماران با سابقه حوادث ترومبوتيک در شمال غرب ايران

لینک دانلود

 دانلود word تغييرات آلليک ژن CYP2C9 و دوز مورد نياز وارفارين در بيماران با سابقه حوادث ترومبوتيک در شمال غرب ايران دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تغييرات آلليک ژن CYP2C9 و دوز مورد نياز وارفارين در بيماران با سابقه حوادث ترومبوتيک در شمال غرب ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تغييرات آلليک ژن CYP2C9 و دوز مورد نياز وارفارين در بيماران با سابقه حوادث ترومبوتيک در شمال غرب ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تغييرات آلليک ژن CYP2C9 و دوز مورد نياز وارفارين در بيماران با سابقه حوادث ترومبوتيک در شمال غرب ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

تعداد صفحات :8

زمینه و اهداف: بیماری ترومبوز یکی از شایع ترین بیماریهای قلبی عروقی(CVD) است. این دسته از بیماریها می تواند ناشی از فاکتورهای ژنتیکی و تغییرات اکتسابی دخیل در سیستم انعقاد خون باشد. علاوه بر فاکتورهای اکتسابی و محیطی موثر شناخته شده، پلی مورفیسم دو ژن CYP2C9 و VKORC1، به عنوان اصلی ترین فاکتورهای ژنتیکی دخیل در تغییرات دوزاژ مورد نیاز وارفارین در این بیماران، شناسایی شده است.مواد و روش ها: از 200 بیمار با اختلالات قلبی عروقی خونگیری وریدی به عمل آمد و با استفاده از تکنیک RFLP-PCR نسبت به تعیین پلی مورفیسم آللی ژن CYP2C9 اقدام گردید.یافته ها: با استفاده از قانون هاردی وینبرگ میزان فراوانی ژنوتیپهای مورد انتظار *1/ *1، *1/ *2، *1/ *3، *2/ *2، *2/ *3 و *3/ *3 در ژن CYP2C9 در بیماران قلبی عروقی منطقه شمال غرب ایران (شامل استانهای آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل) به ترتیب در جنس مونث 72.6، 13.2، 11.3، 0.94، 1.88 و 0 درصد و در جنس مذکر 64.8، 20.2، 12.7، 1.06، 0.94 و 0 درصد بود. میزان فراوانی تغییرات آللیک مورد بررسی در این مطالعه در دو گروه مونث و مذکر اختلاف معنی داری نداشت (p>0.05) به جز فراوانی ژنوتیپ *2/ *1 که در جنس مذکر میزان شیوع بیشتری نسبت به جنس مونث به خود اختصاص می داد (p<0.05).نتیجه گیری: در این مطالعه، هدف کلی تعیین میزان دوزاژ عروقی است. تعیین ژنوتیپ CYP2C9 یکی از پارامترهای مهم تاثیرگذار است که به همراه سایر فاکتورهای مداخله گر، بحث آزمون و خطا را در این بیماران تا حد ممکن کاهش می دهد. اولین قدم جهت رسیدن به این هدف، تعیین میزان فراوانی پلی مورفیسم آللی ژن CYP2C9 در جامعه ای بود که سابقه حوادث ترومبوتیک را به عنوان گروه پرخطر تجربه کرده بودند.
كلید واژه: وارفارین، پلی مورفیسم، دوزاژ بهینه، ژن، سیستم آنزیمی سیتوکروم P450، ایزوپپتید C9

توضیحات بیشتر