دانلود word بررسي ارتباط بين فشارخون و کفايت دياليز در بيماران دياليزي

لینک دانلود

دانلود word بررسي ارتباط بين فشارخون و کفايت دياليز در بيماران دياليزي دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي ارتباط بين فشارخون و کفايت دياليز در بيماران دياليزي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي ارتباط بين فشارخون و کفايت دياليز در بيماران دياليزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي ارتباط بين فشارخون و کفايت دياليز در بيماران دياليزي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN)

تعداد صفحات :5

اهداف: عدم کفایت دیالیز یکی از عوامل تعیین کننده ناتوانی و مرگ و میر در بیماران دیالیزی است. بالا بردن کفایت دیالیز در بهبود پیش آگهی بیماران دیالیزی بسیار تاثیرگذار است. عوامل متعددی در کفایت دیالیز موثر است. هدف این مطالعه بررسی ارتباط میان فشارخون و کفایت دیالیز است.روش ها: پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی - مقطعی است. نمونه ها شامل صد بیمار مراجعه کننده به بخش همودیالیز بعثت نهاجا و بقیه اله (عج) در سال 1389 است که به روش سرشماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته برای اطلاعات دموگرافیک و فشارخون که با استفاده از پرونده بیماران بود، استفاده شد. محاسبه کفایت دیالیز با فرمول KT/V انجام شد. شاخص URR نیز محاسبه شد. داده ها به وسیله آزمون های توصیفی و استنباطی و به کمک نرم افزار SPSS16 تحلیل شدند.یافته ها: میانگین سنی نمونه ها 62.21±13.7 بود. میانگین شاخص های کفایت دیالیز KT/V معادل 1.23±0.38 و URR معادل 63.14±11.04 بود. ارتباط معنی داری میان فشارخون و شاخص های کفایت دیالیز KT/V و URR در بیماران همودیالیزی مشاهده نشد.نتیجه گیری: بین فشارخون و شاخص های کفایت دیالیز KT/V و URR همبستگی خطی وجود نداشت و در این مورد نیاز به بررسی جامع تر با تعداد نمونه بیشتر است.
كلید واژه: فشارخون، کفایت دیالیز، همودیالیز

توضیحات بیشتر