دانلود word اثر عصاره سماق (Rhus coriaria) بر پراکسيداسيون ليپيدي و نفروپاتي ديابتي در موش هاي صحرايي

لینک دانلود

 دانلود word اثر عصاره سماق (Rhus coriaria) بر پراکسيداسيون ليپيدي و نفروپاتي ديابتي در موش هاي صحرايي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثر عصاره سماق (Rhus coriaria) بر پراکسيداسيون ليپيدي و نفروپاتي ديابتي در موش هاي صحرايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثر عصاره سماق (Rhus coriaria) بر پراکسيداسيون ليپيدي و نفروپاتي ديابتي در موش هاي صحرايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثر عصاره سماق (Rhus coriaria) بر پراکسيداسيون ليپيدي و نفروپاتي ديابتي در موش هاي صحرايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: گونه های فعال اکسیژن و استرس اکسیداتیو، نقش مهمی در توسعه ناهنجاری های دیابتی بازی می کنند. با توجه به اهمیت گیاهان دارویی، در این مطالعه، اثر عصاره آبی سماق (Rhus coriaria L) بر پراکسیداسیون لیپیدی و نفروپاتی دیابتی مورد بررسی قرار گرفت.روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، 30 سر رت نر نژاد ویستار به وزن 180 تا 230 گرم استفاده شد. موش ها به 5 گروه 6 تایی تقسیم شدند. به رت های گروه کنترل هم حجم ماده تزریقی سرم فیزیولوژی تزریق شد. رت های گروه دوم، با تزریق صفاقی تک دوز آلوکسان(120 mg/kgbw) دیابتی شدند. به رت های گروه سوم، چهارم و پنجم علاوه بر تیمار مشابه گروه دوم، عصاره آبی سماق به ترتیب با دوزهای 50، 100 و 250 mg/kg به مدت 4 هفته گاواژ گردید. در پایان دوره تیمار، نمونه های خون از قلب جمع آوری شد. غلظت مالون دی آلدئید (MDA) پلاسما به عنوان محصول نهایی پراکسیداسیون لیپیدی اندازه گیری شد؛ به علاوه بافت کلیه جدا شد و با استفاده از رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین برای آنالیزهای هیستولوژی آماده شد. داده ها از نظر آماری، با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون Tukey بررسی گردید.یافته ها: تیمار با عصاره سماق منجر به کاهش معنی دار سطح MDA در گروه های دیابتی تحت تیمار با عصاره در مقایسه با گروه کنترل و گروه دیابتی شد (0.05>P)؛ به علاوه تیمار با عصاره منجر به بهبود قابل ملاحظه عوارض جانبی ناشی از دیابت قندی یعنی بهبود اندازه فضای ادراری و کاهش هیالینه شدن شریانچه آوران در بافت کلیه رت های دیابتی شد.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که سماق می تواند سبب کاهش پراکسیداسیون لیپیدی و آسیب کلیه در رت های دیابتی شود.
كلید واژه: سماق (Rhus coriaria L)، نفروپاتی، دیابت، لیپید، پراکسیداسیون

توضیحات بیشتر