دانلود word تاثير عصاره آبي ريزوم مرغ (.Cynodon dactylon L. Pers) بر مالون دي آلدهيد پلاسما و نفروپاتي ناشي از ديابت در رت

لینک دانلود

 دانلود word تاثير عصاره آبي ريزوم مرغ (.Cynodon dactylon L. Pers) بر مالون دي آلدهيد پلاسما و نفروپاتي ناشي از ديابت در رت دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير عصاره آبي ريزوم مرغ (.Cynodon dactylon L. Pers) بر مالون دي آلدهيد پلاسما و نفروپاتي ناشي از ديابت در رت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير عصاره آبي ريزوم مرغ (.Cynodon dactylon L. Pers) بر مالون دي آلدهيد پلاسما و نفروپاتي ناشي از ديابت در رت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير عصاره آبي ريزوم مرغ (.Cynodon dactylon L. Pers) بر مالون دي آلدهيد پلاسما و نفروپاتي ناشي از ديابت در رت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: امروزه استرس اکسیداتیو و رادیکال های آزاد ناشی از آن به عنوان یک عامل مهم در پاتوژنی ناشی از دیابت شناخته می شود. در این مطالعه تاثیر عصاره آبی ریزوم مرغ بر نفروپاتی ناشی از دیابت و پراکسیداسیون لیپیدها در پلاسما بررسی شده است.روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، 30 رت نر بالغ نژاد ویستار به طور تصادفی در 5 گروه 6 تایی قرار گرفتند. به رت های گروه کنترل سرم فیزیولوژی تزریق شد. رت های گروه دوم، با تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسینSTZ) ) با دوز 70 mg/kg,ip دیابتی شدند. به رت های دیابتی گروه سوم، چهارم و پنجم، عصاره آبی ریزوم مرغ به ترتیب با دوزهای 50، 250 و 500 mg/kg به مدت 4 هفته خورانده شد. بعد از پایان دوره تیمار، از قلب رت ها خون گیری به عمل آمد و بعد از بازکردن حفره شکم، کلیه ها برداشته شد و در محلول فرمالین %10 قرار گرفت. میزان مالون دی آلدئید (MDA) پلاسما به عنوان شاخص پراکسیداسیون لیپیدها مورد سنجش قرار گرفت. نمونه های کلیوی نیز بعد از برش گیری و رنگ آمیزی، از نظر تغییرات ساختمانی بررسی شدند.یافته ها: سطح MDA پلاسما در رت های دیابتی درمان شده با عصاره در دوز 500 mg/kg کاهش معنی داری نسبت به گروه دیابتی کنترل نشان داد ((P=0.01 در کلیه موش های دیابتی گروه کنترل تحلیل گلومرولی، اتساع فضای ادراری و تغییرات هیالینه شدن جدار عروق مشاهده شد. این تغییرات در رت های تحت تیمار با عصاره تخفیف نشان داد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره آبی ریزوم مرغ سبب کاهش پراکسیداسیون لیپیدهای پلاسما و تخفیف آثار بافتی نفروپاتی دیابتی می شود.
كلید واژه: دیابت، مرغ، لیپید، پرواکسیداسیون، لیپید، نفروپاتی

توضیحات بیشتر