دانلود word بررسي رابطه هيپرگليسمي با نمره PRISM-III در کودکان بستري شده در بخش مراقبتهاي ويژه

لینک دانلود

 دانلود word بررسي رابطه هيپرگليسمي با نمره PRISM-III در کودکان بستري شده در بخش مراقبتهاي ويژه دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي رابطه هيپرگليسمي با نمره PRISM-III در کودکان بستري شده در بخش مراقبتهاي ويژه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي رابطه هيپرگليسمي با نمره PRISM-III در کودکان بستري شده در بخش مراقبتهاي ويژه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي رابطه هيپرگليسمي با نمره PRISM-III در کودکان بستري شده در بخش مراقبتهاي ويژه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

تعداد صفحات :6

زمینه و اهداف: اهمیت بالینی هیپرگلیسمی در کودکان بدحال غیردیابتی بخوبی مشخص نشده است. مطالعات اخیر نشان داده اند که هیپر گلیسمی در کودکان بدحال با مرگ و میر رابطه دارد. هدف این مطالعه بررسی نقش هیپرگلیسمی در میزان مرگ و میر کودکان بدحال و رابطه آن با سیستم امتیاز دهی PRISM می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی و مقطعی کلیه کودکان بستری در PICU بیمارستان کودکان تبریز در طی سالهای 89-1388 مورد بررسی قرار گرفتند. قندخون بزرگتر یا مساوی 150 در دو نوبت بعنوان هیپرگلیسمی در نظر گرفته شد. میزان شدت بدحالی بر اساس PRISM-III تعیین گردید.یافته ها: در این مطالعه 213 پسر (%58.8) و 149 دختر (%41.2) با میانگین سنی 28.3 ماه (1.5 ماهه تا 13 ساله) مورد بررسی قرار گرفتند. میزان موارد مرگ (P=0.001) و نیاز به تهویه مکانیکی (P=0.02) در میان کودکان دچار هیپرگلیسمی بیشتر و میانگین سنی آنها (24.5 ماه) کمتر از بیماران فاقد هیپرگلیسمی (37.3 ماه) بود (P=0.002). حساسیت امتیازدهی PRISM در این مطالعه برای مرگ و میر کودکان بستری در بخش مراقبت های ویژه برابر 81% با Cut off point برابر 9.5 محاسبه شد.نتیجه گیری: افزایش قندخون کودکان بستری در بخش مراقبت های ویژه نقش اساسی را در مرگ و میر و پیش آگهی این کودکان دارد. امتیاز PRISM حساسیت خوبی را در پیش بینی کودکان در معرض خطر دارد و هماهنگی و ارتباط قوی با هیپرگلیسمی و مرگ و میر کودکان بدحال دارد.
كلید واژه: هیپرگلیسمی، سیستم امتیازدهی PRISM، مرگ و میر کودکان

توضیحات بیشتر