دانلود word بررسي اثر سرب بر اضطراب در موش هاي صحرايي

لینک دانلود

 دانلود word بررسي اثر سرب بر اضطراب در موش هاي صحرايي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي اثر سرب بر اضطراب در موش هاي صحرايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي اثر سرب بر اضطراب در موش هاي صحرايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي اثر سرب بر اضطراب در موش هاي صحرايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: اضطراب یکی از اختلالات شایع اما درمان پذیر عصبی می باشد. سرب در ایجاد بعضی از اختلالات از جمله اضطراب نقش دارد. مطالعه حاضر به بررسی اثر سرب بر پدیده اضطراب در مراحل زمانی مختلف دوران تکامل رت می پردازد.روش تحقیق: برای انجام این تحقیق، به آب آشامیدنی رت نژاد ویستار در سه مرحله جنینی، شیرخوارگی و پس از شیرخوارگی، 500 ppm سرب اضافه گردید؛ گروه اول، سرب را در دوران جنینی با افزایش سرب به آب آشامیدنی مادر، گروه دوم در دوران شیرخوارگی و گروه سوم در دوران بعد از شیرخوارگی تا روز 42 بعد از تولد دریافت کردند. با استفاده از ماز بعلاوه مرتفع، سطح اضطراب رت های نری که وزن آنها به 250-300 گرم رسیده است، بررسی گردید. برای ازریابی داده ها از آنالیز واریانس و به دنبال آن از تست توکی استفاده گردید.یافته ها: قرارگیری در معرض سرب سبب کاهش ورود و کاهش حضور در بازوی باز می شود (درصد ورود به بازوی باز، از 41% به 23% و مدت زمان ماندن، از 119 ثانیه به 60 ثانیه)؛ این تغییرات در گروهی که در دوره جنینی سرب دریافت کرده بودند، بیشتر از بقیه گروه ها بود (P<0.01).نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که قرارگیری در معرض سرب موجب اضطراب زایی سرب در مرحله اولیه تکاملی حیوان می گردد. پژوهش حاضر تقویت کننده فرضیه حساس بودن سیستم عصبی مرکزی در طی مراحل اولیه رشد حیوان به اثرات زیانبار سرب می باشد.
كلید واژه: سرب، مازبعلاوه مرتفع، رت، اضطراب

توضیحات بیشتر