دانلود word اختلال جنسي در مردان مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي و فاکتورهاي مرتبط با آن

لینک دانلود

 دانلود word اختلال جنسي در مردان مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي و فاکتورهاي مرتبط با آن دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اختلال جنسي در مردان مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي و فاکتورهاي مرتبط با آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اختلال جنسي در مردان مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي و فاکتورهاي مرتبط با آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اختلال جنسي در مردان مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي و فاکتورهاي مرتبط با آن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN)

تعداد صفحات :10

اهداف: نارسایی قلبی ریسک فاکتور بزرگی برای اختلال در نعوظ است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی شیوع و فاکتورهای مرتبط با اختلال نعوظ در بیماران مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی بود.روش ها: این یک مطالعه مقطعی بود که بر روی یک صد مرد بیمار مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی در سال 1389 انجام شد. روش نمونه گیری به روش نمونه گیری آسان بود. داده ها توسط فرم انتخاب نمونه، پرسشنامه بین المللی عملکرد نعوظ، پرسشنامه کیفیت زندگی مینه سوتا و پرسشنامه افسردگی مربوط به مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک جمع آوری شد. اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آمار توصیفی، تی تست، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که میانگین نمره اختلال نعوظ 14.02±6.26 بود و هشتاد درصد مردان مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی اختلال نعوظ داشتند. اختلال نعوظ با سن (p<0.001)، تحصیلات (p=0.019)، شغل (p=0.002)، سطح هموگلوبین (p=0.003) و کسر جهشی بطن چپ (p=0.030)، کلسترول خون (p=0.001)، ابتلا به بیماری کلیوی (p=0.009)، مصرف دیگوگسین (p=0.014)، مسدود کننده های گیرنده های آنژیوتانسین (p<0.001)، بتابلوکر (p=0.001) و دیورتیک (p=0.035)، افسردگی (p<0.001) و کیفیت زندگی (p<0.001) ارتباط آماری معنی دار داشت.نتیجه گیری: در بیماران مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی، اختلال نعوظ شایع بوده و با سن، وضعیت پزشکی، ناخوشی های همراه، درمان های دارویی و اختلالات روانی رابطه دارد. در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی اختلال نعوظ بر کیفیت زندگی اثر منفی می گذارد.
كلید واژه: نارسایی قلبی، اختلال نعوظ، افسردگی، کیفیت زندگی

توضیحات بیشتر