دانلود word بررسي تاثير تزريق آب مقطر در کاهش درد کمري در فاز فعال زايماني

لینک دانلود

 دانلود word بررسي تاثير تزريق آب مقطر در کاهش درد کمري در فاز فعال زايماني دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي تاثير تزريق آب مقطر در کاهش درد کمري در فاز فعال زايماني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي تاثير تزريق آب مقطر در کاهش درد کمري در فاز فعال زايماني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي تاثير تزريق آب مقطر در کاهش درد کمري در فاز فعال زايماني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: استفاده از روش های تخفیف درد دارویی طی زایمان، با عوارضی چون تضعیف سیستم تنفس جنین و مرگ و میر مادری همراه است. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر تزریق آب مقطر در کاهش درد کمری، در فاز فعال زایمانی انجام گرفت.روش تحقیق: در این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سویه کور، 160 زن حامله به روش نمونه گیری متوالی انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. تزریق آب مقطر، برای گروه آزمون و تزریق نرمال سالین، برای گروه شاهد انجام شد. میزان درد، با استفاده از مقیاس دیداری درد قبل از تزریق و در دقایق 40، 60 و 90 بعد از تزریق تعیین و با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش 15) و آزمون های من ویتنی یو، فریدمن، ویلکاکسون و کای اسکوئر تحلیل شد. یافته ها: در هر دو گروه، میانگین شدت درد در دقایق 40، 60 و 90 نسبت به قبل از تزریق و نیز در دقایق 90 و 60 نسبت به دقیقه 40 و دقیقه 90 نسبت به دقیقه 60 از نظر آماری معنی دار بود. میانگین تغییرات شدت درد در دقایق 40، 60 و 90 بعد از تزریق بین دو گروه مورد و شاهد تغییر معنی داری نشان نداد. در گروه مورد، 32.4% و در گروه شاهد 27.5%، تقاضای استفاده از مسکن برای کاهش درد داشتند. تمایل به استفاده مجدد از این روش، در دو گروه تفاوتی نداشت.نتیجه گیری: با توجه به تاثیر تزریق داخل جلدی آب مقطر در تقلیل روند افزایش شدت درد طی فاز فعال زایمان، استفاده از آن پیشنهاد می شود.
كلید واژه: تزریق، آب مقطر، فاز فعال زایمان، درد كمر

توضیحات بیشتر