دانلود word مقايسه روشهاي درماني فيزيوتراپي و طب سوزني بر بهبود سردردهاي مرتبط با سندرم درد ميوفاسيال

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه روشهاي درماني فيزيوتراپي و طب سوزني بر بهبود سردردهاي مرتبط با سندرم درد ميوفاسيال دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه روشهاي درماني فيزيوتراپي و طب سوزني بر بهبود سردردهاي مرتبط با سندرم درد ميوفاسيال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه روشهاي درماني فيزيوتراپي و طب سوزني بر بهبود سردردهاي مرتبط با سندرم درد ميوفاسيال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه روشهاي درماني فيزيوتراپي و طب سوزني بر بهبود سردردهاي مرتبط با سندرم درد ميوفاسيال :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

تعداد صفحات :9

زمینه و اهداف: سندرم درد میوفاسیال، نوعی درد منطقه ای می باشد که از نقاط دردناک میوفاسیال نشات می گیرد. درد میوفاسیال به عنوان یک درد منطقه ای که از یک سری عضله اسکلتی نشات می گیرد، تعریف می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر فیزیوتراپی و طب سوزنی بر بهبود سردرد ناشی از MPS می باشد.مواد و روش ها: در این بررسی 80 بیمار که دارای سردرد همراه با MTP در ناحیه گردنی بودند مورد مطالعه قرار گرفتند.یافته ها: میانگین تعداد دفعات سردرد در گروه درمانی فیزیوتراپی پس از درمان، در مقایسه با تعداد دفعات سردرد در گروه درمانی طب سوزنی معنی دار نبود. کاهش در معیار VAS پس از درمان در گروه طب سوزنی بطور معنی داری بیشتر از گروه درمانی فیزیوتراپی بود. اختلاف معیار Modified Mc Gill در گروه درمانی فیزیوتراپی بعد از درمان، در مقایسه با معیار Modified Mc Gill در گروه درمانی طب سوزنی معنی دار نبود. کاهش در معیار HIT پس از درمان در گروه طب سوزنی بطور معنی داری بیشتر از گروه درمانی فیزیوتراپی بود. اما کاهش در معیار A-PRI در گروه طب سوزنی بطور معنی داری بیشتر از گروه فیزیوتراپی بود.نتیجه گیری: فیزیوتراپی و طب سوزنی هر دو روشهای درمانی مناسب برای سردردهای با منشاء میوفاسیال می باشند ولی ماندگاری درمان با طب سوزنی در بلندمدت بیشتر است.
كلید واژه: طب سوزنی، فیزیوتراپی، سردرد، سندرم درد میوفاسیال

توضیحات بیشتر