دانلود word تاثير القاي خلق بر الگوي فعاليت مغزي با توجه به سيستم هاي مغزي - رفتاري

لینک دانلود

 دانلود word تاثير القاي خلق بر الگوي فعاليت مغزي با توجه به سيستم هاي مغزي - رفتاري دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير القاي خلق بر الگوي فعاليت مغزي با توجه به سيستم هاي مغزي - رفتاري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير القاي خلق بر الگوي فعاليت مغزي با توجه به سيستم هاي مغزي - رفتاري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير القاي خلق بر الگوي فعاليت مغزي با توجه به سيستم هاي مغزي - رفتاري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

تعداد صفحات :9

زمینه و اهداف: تحقیقات نشان داده اند که تفاوت های فردی در حساسیت سیستم های فعال ساز و بازدارنده رفتاری با عاطفه مثبت و منفی در ناقرینگی نواحی مغزی رابطه وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر متفاوت این دو سیستم بر روی الگوی فعالیت مغزی در پاسخ به محرک های خنثی، مثبت و منفی می باشد.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع پژوهش های شبه تجربی با اندازه گیری های مکرر می باشد. امواج مغزی 36 دانشجوی کارشناسی (18 نفر با حساسیت بالای BAS و 18 نفر با حساسیت بالایBIS ) در طول تماشای تصاویر عاطفی ثبت شد. امواج عاری از آرتیفکت از حوزه زمان به حوزه فرکانس تبدیل شد. سپس میانگین توان مطلق باند آلفا در نواحی پیشانی و پس سری برای هر آزمودنی محاسبه شد.یافته ها: نتایج نشان دادند که افراد با حساسیت بالای BAS در پاسخ به محرک های خنثی افزایش فعالیت را در ناحیه پیشانی و خلفی چپ نشان دادند. اما هیچ تفاوت معنی داری در مورد گروه BIS در این موقعیت بدست نیامد. در شرایط القای خلق مثبت افراد با حساسیت بالای BAS افزایش فعالیت را در ناحیه پیشانی چپ و در شرایط القای خلق منفی افراد با حساسیت بالای BIS افزایش فعالیت را در ناحیه پیشانی راست نشان دادند. اما اثرات پیش بینی شده برای این دو گروه با ناقرینگی نواحی خلفی معنی دار نبود.نتیجه گیری: این یافته ها با این فرضیه که ناقرینگی نواحی پیشانی با عاطفه مثبت و منفی رابطه دارد، هماهنگ است و نه با ناقرینگی در ناحیه خلفی.
كلید واژه: القای خلق، الگوی فعالیت مغزی، سیستم بازدارنده رفتاری، سیستم فعال ساز رفتاری، الکتروانسفالوگرافی

توضیحات بیشتر