دانلود word تاثير آرام سازي پيش رونده عضلاني، بر کيفيت خواب بيماران تحت همودياليز

لینک دانلود

 دانلود word تاثير آرام سازي پيش رونده عضلاني، بر کيفيت خواب بيماران تحت همودياليز دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير آرام سازي پيش رونده عضلاني، بر کيفيت خواب بيماران تحت همودياليز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير آرام سازي پيش رونده عضلاني، بر کيفيت خواب بيماران تحت همودياليز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير آرام سازي پيش رونده عضلاني، بر کيفيت خواب بيماران تحت همودياليز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN)

تعداد صفحات :8

اهداف: اختلال خواب در بیماران مرحله آخر کلیوی شایع است. آرام سازی پیش رونده عضلانی، روشی است که برای کاهش تنش و اضطراب طراحی شده است. پژوهش حاضر، به منظور تعیین تاثیر آرام سازی پیش رونده عضلانی بر کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز انجام شد.روش ها: پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه تجربی یک گروهی قبل و بعد بود. تعداد 39 بیمار تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده، در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی سال 1389، به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. کیفیت خواب نمونه ها، قبل و پس از آرام سازی، با استفاده از شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ سنجیده شد. آموزش آرام سازی پیش رونده عضلانی، در سه جلسه به بیماران داده شد و از آنها خواسته شد که به مدت یک ماه، روزی دو بار (یک بار در طی روز و یک بار قبل از خواب شبانه)، به انجام آرام سازی بپردازند و پس از هر بار انجام آرام سازی، برگه ثبت آرام سازی را تکمیل کنند. سپس کیفیت خواب بیماران، قبل و پس از آرام سازی، با هم مقایسه شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از آزمون های تی زوجی و ویلکاکسون استفاده شد.یافته ها: میانگین نمره کلی کیفیت خواب نمونه ها پس از آرام سازی به طور معنی داری کمتر از زمان قبل از آرام سازی بود (p<0.001). همچنین نمره هر یک از ابعاد کیفیت خواب (به غیر از مصرف داروهای خواب آور) به طور معنی داری کمتر از زمان قبل از آرام سازی بود (p<0.001).نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، آرام سازی پیش رونده عضلانی بر کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیزی تاثیر مطلوبی دارد و می تواند به عنوان یک روش مفید در بهبود کیفیت خواب بیماران در بخش های همودیالیز، اجرا و آموزش داده شود.
كلید واژه: آرام سازی پیش رونده عضلانی، بیماران تحت همودیالیز، کیفیت خواب

توضیحات بیشتر