دانلود word اثرات آميگدالين بر ساختار بافتي کبد موش کوچک آزمايشگاهي

لینک دانلود

 دانلود word اثرات آميگدالين بر ساختار بافتي کبد موش کوچک آزمايشگاهي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثرات آميگدالين بر ساختار بافتي کبد موش کوچک آزمايشگاهي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثرات آميگدالين بر ساختار بافتي کبد موش کوچک آزمايشگاهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثرات آميگدالين بر ساختار بافتي کبد موش کوچک آزمايشگاهي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: گزارشات ضد و نقیضی از سمیت کبدی آمیگدالین به عنوان یک داروی ضد سرطان وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات هیستولوژیک آمیگدالین بر کبد موش سوری بود.روش تحقیق: 32 سر موش سفید آزمایشگاهی نر بالغ به 4 گروه کنترل، آمیگدالین10 mg/kg,ip ،25 و 50 تقسیم شدند. به موش های گروه تجربی، به مدت 30 روز آمیگدالین با غلظت های مورد نظر و به موش های گروه کنترل سالین نرمال تزریق گردید. سه روز بعد از آخرین تزریق، حیوانات بیهوش شدند و کبد آنها وزن شد و لام های میکروسکوپی از کبد تهیه شد. تعداد سلول های کوپفر، نکروزه و چند هسته ای کبدی آنان شمارش گردید. داده های حاصله با استفاده از آزمونKruskal-Wallis و نرم افزار SPSS (ویرایش 16) آنالیز آماری شدند.یافته ها: یافته ها اختلاف آماری معنی داری را در هیچ یک از گروه های مورد مطالعه از نظر میانگین وزن کبد و تعداد سلول های نکروزه کبد نشان نداد. تعداد سلول های کوپفر در گروه آمیگدالین 25 و 50 نسبت به گروه آمیگدالین 10 و کنترل افزایش معنی داری را نشان داد ((P=0.001؛ همچنین میانگین تعداد سلول های چند هسته ای کبد در گروه آمیگدالین 50 در مقایسه با گروه کنترل اختلاف آماری معنی داری را نشان داد ((P=0.04.نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که تزریق آمیگدالین به صورت وابسته به دوز می تواند به افزایش تعداد سلول های چند هسته ای کبدی و سلول های کوپفر در کبد موش منجر شود.
كلید واژه: آمیگدالین، کبد، موش، ساختار بافتی

توضیحات بیشتر