دانلود word مقايسه تاثير انحراف فکر و لمس بر شدت درد ناشي از رگ گيري در کودکان 10-5 ساله

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه تاثير انحراف فکر و لمس بر شدت درد ناشي از رگ گيري در کودکان 10-5 ساله دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه تاثير انحراف فکر و لمس بر شدت درد ناشي از رگ گيري در کودکان 10-5 ساله  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه تاثير انحراف فکر و لمس بر شدت درد ناشي از رگ گيري در کودکان 10-5 ساله،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه تاثير انحراف فکر و لمس بر شدت درد ناشي از رگ گيري در کودکان 10-5 ساله :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه پرستاري ايران

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: درد ناشی از اقدامات تهاجمی مثل رگ گیری، باعث تنش های جسمی و روانی در کودکان شده و بنابراین باید تسکین داده شود. توجه به روش هایی که باعث کاهش درد ناشی از اقدامات تهاجمی در کودکان می شود یکی از اولویت های مهم در حرفه پرستاری است. این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر دو روش انحراف فکر و لمس بر شدت درد ناشی از رگ گیری کودکان 10-5 ساله، انجام شد.روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که در آن 120 کودک واجد شرایط ورود، بستری در مراکز آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در سه گروه با تخصیص تصادفی مورد مطالعه قرار گرفته اند (40=هر گروه). گروه اول قبل و در حین رگ گیری تشویق به بازی حباب سازی شدند، گروه دوم، در همین زمان لمس ناحیه تزریق را دریافت کردند و برای گروه کنترل مداخله ای انجام نشد. بلافاصله بعد از تزریق شدت درد با مقیاس چهره ونگ و بیکر سنجیده و ثبت شد. داده ها با استفاده از آزمونهای آماری کای دو، آنوا، شفه توسط برنامه SPSS نسخه 11 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج پژوهش نشان دادند که میانگین شدت درد بر اساس مقیاس عددی در روش حباب سازی 5.77، روش لمس 5.95 و در روش روتین 8.12 بود. نتایج آزمون آنوا نشان داد که بین شدت درد در روش عادی با روش لمس و حباب سازی تفاوت معنی داری وجود دارد (0.00=P) ولی بین میانگین شدت درد در روش حباب سازی و لمس اختلاف معنی داری بدست نیامد. (0.89=P).نتیجه گیری کلی: هر دو روش بازی حباب سازی و لمس در کاهش شدت درد ناشی از رگ گیری در کودکان موثر است این مداخلات پرستاری کاربردی و آسان هستند و با به کارگیری این روش ها می توان تاثیر منفی درد را در کودکان به حداقل رساند و همکاری کودک را در انجام روش های دردناک بیشتر نمود.
كلید واژه: شدت درد، کودکان، انحراف فکر، لمس

توضیحات بیشتر