دانلود word اثرات عصاره سير بر پديده مهار منتشر شونده در بافت نئوکورتيکال مغز رت

لینک دانلود

 دانلود word اثرات عصاره سير بر پديده مهار منتشر شونده در بافت نئوکورتيکال مغز رت دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثرات عصاره سير بر پديده مهار منتشر شونده در بافت نئوکورتيکال مغز رت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثرات عصاره سير بر پديده مهار منتشر شونده در بافت نئوکورتيکال مغز رت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثرات عصاره سير بر پديده مهار منتشر شونده در بافت نئوکورتيکال مغز رت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: هدف از مطالعه حاضر، تعیین اثر عصاره سیر بر خصوصیات پدیده مهار منتشر شونده قشری (CSD) به عنوان عامل ایجاد آورا، سردردهای میگرنی و احتمالا سایر علائم عصبی در نئوکورتکس مغز رت می باشد.روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، پس از القا CSD با دو روش تزریق KCl و شستشو در مایع مغزی-نخاعی مصنوعی (aCSF) حاوی غلظت کم NaCl در برش های قشر حسی-پیکری مغز رت، در روش اول برش ها به مدت 60 دقیقه با غلظت ها‏ی مختلف عصاره سیر (1، 10، 50 و (100 mmol/L شستشو داده شدند و در روش دوم در معرض عصاره سیر با غلظت 50 mmol/Lقرار گرفتند. برش های مغز شاهد در هر دو روش، پس از القا CSD تنها با CSF حاوی غلظت کم الکل شستشو شدند. خصوصیات CSD شامل دفعات بروز، دامنه، مدت و سرعت انتشار توسط ثبت پتانسیل خارج سلولی اندازه گیری شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: در مدل القا CSD با KCl، عصاره سیر توانست در تمام غلظت های مورد آزمایش، به صورت وابسته به دوز، دامنه و نسبت CSD قبل و بعد را به صورت معنی داری کاهش دهد (P=0.006)؛ ولی در مدت (P=0.08) و سرعت (P=0.4) آن تاثیری نداشت. در روش دوم، افزودن عصاره سیر به محلول شستشو باعث کاهش معنی دار دامنه (P=0.03) و دفعات بروز (P=0.006) CSD گردید. مدت CSD در این مدل نیز تغییر آماری معنی داری نداشت.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که سیر قادر است از ایجاد وگسترش پدیده CSD پیشگیری نماید.
كلید واژه: سیر، نئوکورتکس، مهار منتشر شونده، میگرن

توضیحات بیشتر