دانلود word عوامل موثر در سرانجام کودکان مبتلا به شوک جبران نشده

لینک دانلود

 دانلود word عوامل موثر در سرانجام کودکان مبتلا به شوک جبران نشده دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word عوامل موثر در سرانجام کودکان مبتلا به شوک جبران نشده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word عوامل موثر در سرانجام کودکان مبتلا به شوک جبران نشده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word عوامل موثر در سرانجام کودکان مبتلا به شوک جبران نشده :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

تعداد صفحات :6

زمینه و اهدف: شوک از علل مهم مرگ و میر و ناتوانی کودکان می باشد. شایعترین اتیولوژی آن شوک هیپوولمیک است. تشخیص به موقع و شروع هر چه سریعتر درمان از مهمترین عوامل مرتبط با سرانجام شوک در کودکان می باشد. هدف از این مطالعه تعیین دانلود word عوامل موثر در سرانجام کودکان مبتلا به شوک جبران نشده بود.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، سرانجام بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه کودکان، بصورت ترخیص یا فوت تعیین گردید. مشخصات بیماران شامل متغیرهای سن، جنس، اتیولوژی شوک، یافته های آزمایشگاهی، وجود اختلال ارگان و مداخلات درمانی زودرس بین دو گروه مقایسه شد.یافته ها: متغیرهای غیرمستقل موثر در مرگ و میر شامل اتیولوژی، ترومبوسیتوپنی، وجود درگیری ارگان های ریوی، کلیوی، هماتولوژیک و نورولوژیک، مایع درمانی زودرس، لوله گذاری زودرس و آرامبخشی زودرس بودند. متغیرهایی نظیر سن، جنس، تعداد لکوسیتها و اختلال ارگانهای قلبی و کبدی بین دو گروه تفاوت معنی دار آماری نداشتند. تنها متغیرهای پیش بینی کننده مستقل مرگ و میر در مطالعه چندمتغیره، لوله گذاری زودرس در بدو پذیرش (OR=1.17, 95%CI=1.07-1.28, p=0.05) و آرامبخشی زودرس (OR=1.36, 95%CI=1.09-1.42, p=0.04) بودند.نتیجه گیری: عدم لوله گذاری و آرامبخشی زودرس متغیرهای معتبر پیش بینی کننده مرگ و میر در بیماران مبتلا به شوک جبران نشده بودند.
كلید واژه: شوک، اختلال مولتی ارگان، سرانجام

توضیحات بیشتر