دانلود word ارتباط چاقي با عادات غذايي در دختران نوجوان

لینک دانلود

 دانلود word ارتباط چاقي با عادات غذايي در دختران نوجوان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ارتباط چاقي با عادات غذايي در دختران نوجوان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ارتباط چاقي با عادات غذايي در دختران نوجوان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ارتباط چاقي با عادات غذايي در دختران نوجوان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه پرستاري ايران

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: چاقی که در اثر تجمع بیش از حد چربی در بدن ایجاد می شود می تواند ناشی از عدم تعادل بین دریافت و مصرف انرژی بوده و با عادات غذایی هر فرد مرتبط باشد. مطالعه حاضر با هدف کلی تعیین وضعیت چاقی و ارتباط آن با عادات غذایی در دختران نوجوان شهر تهران انجام گرفت.روش بررسی: این مطالعه از نوع همبستگی پیش گویی کننده بود که در آن 385 دانش آموز دختر 18-14 ساله منطقه غرب تهران که از شرایط نمونه برخوردار بودند به صورت مرحله ای تصادفی وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه دفعات مصرف خوراک، کالیپر، متر نواری و ترازو گرد آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و نیز شفه و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 14 انجام گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد بر اساس ضخامت چربی زیر پوست عضله پشت بازو 18% و بر اساس نمایه توده بدن 15% دانش آموزان چاق بوده یا اضافه وزن داشتند. دفعات مصرف روزانه نان و غلات، برنج، روغن ها، نوشابه ها و تخم مرغ در افراد دارای اضافه وزن و چاق نسبت به گروه های دیگر بطور معنی دار بیشتر بود (p<0.05).نتیجه گیری کلی: با توجه به بالا بودن مصرف مواد غذایی ناسالم در میان دختران چاق و دارای اضافه وزن، خطر شیوع بیماری های مزمن مرتبط با چاقی در آینده نگران کننده می باشد، لذا آموزش و ترویج تغذیه مناسب و سالم در مدارس و محیط خانواده توسط دست اندرکاران امر سلامت بویژه پرستاران در سطح جامعه ضروری به نظر می رسد.
كلید واژه: چاقی، شاخص های آنتروپومتریک، عادات غذایی، دختران نوجوان

توضیحات بیشتر