دانلود word وضعيت درمان هاي مکمل در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس

لینک دانلود

 دانلود word وضعيت درمان هاي مکمل در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word وضعيت درمان هاي مکمل در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word وضعيت درمان هاي مکمل در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word وضعيت درمان هاي مکمل در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه پرستاري ايران

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: با توجه به هزینه زیاد درمان های دارویی جهت کنترل علائم مولتیپل اسکلروزیس و همچنین عوارض متعدد ناشی از آنها، استفاده از درمان های مکمل در این بیماران رو به افزایش است. این مطالعه با هدف تعیین دانلود word وضعيت درمان هاي مکمل در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس مراجعه کننده به انجمن ام.اس ایران صورت گرفت.روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی - مقطعی است. تعداد 200 نفر از بیماران مبتلا به ام.اس مراجعه کننده به انجمن ام. اس ایران در سال 1387 که شرایط ورود به مطالعه را داشتند از طریق نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و روش جمع آوری آن مصاحبه بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (کای دو، آنالیز واریانس) و نرم افزار SPSS نسخه 11.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بیش از نیمی (60%) از واحد های مورد پژوهش از روش های درمان غیر دارویی استفاده می کنند. درمان های غیر دارویی در همه موارد به عنوان درمان مکمل و نه جایگزین استفاده می شد و بیشترین فراوانی روش های مورد استفاده غیر دارویی به ترتیب شامل ورزش، مراقبه و مدیتیشن، تغذیه درمانی و استفاده از گیاهان دارویی، انرژی درمانی و آرامسازی، طب سوزنی و طب فشاری بود. همچنین نتایج مطالعه نشان داد که اکثریت واحد های مورد پژوهش (44.5%) از یک روش درمان غیر دارویی و تنها 11.5% آنها از 2 روش و بیشتر استفاده می کردند. نتایج آزمون آماری کای دو نشان داد که استفاده از روش های درمانی غیر دارویی با هیچکدام از ویژگی های دموگرافیک به جز سطح تحصیلات (0.04=P) ارتباط معنی دار آماری ندارد.نتیجه گیری کلی: با توجه به رواج استفاده از درمان های مکمل توسط بیماران ام اس این بیماران در معرض خطرات بالقوه و عوارض جانبی ناشی از این درمان ها قرار می گیرند. لذا پیشنهاد می شود آموزش های لازم به این بیماران ارائه شود و همچنین در زمینه انواع روش های کاربردی طب مکمل و بررسی علل گرایش به این نوع درمان تحقیقات بیشتری انجام گیرد.
كلید واژه: مولتیپل اسکلروز، طب مکمل یا جایگزین

توضیحات بیشتر