دانلود word فراواني کم خوني فقر آهن، کمبود فولات و ويتامين B12 در بيماران ملاسمايي

لینک دانلود

 دانلود word فراواني کم خوني فقر آهن، کمبود فولات و ويتامين B12 در بيماران ملاسمايي دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word فراواني کم خوني فقر آهن، کمبود فولات و ويتامين B12 در بيماران ملاسمايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word فراواني کم خوني فقر آهن، کمبود فولات و ويتامين B12 در بيماران ملاسمايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word فراواني کم خوني فقر آهن، کمبود فولات و ويتامين B12 در بيماران ملاسمايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

تعداد صفحات :5

زمینه و اهداف: ملاسما یک هیپرپیگمانتاسیون قهوه ای رنگ است که در صورت و گردن زنان دیده می شود. هدف از این مطالعه بررسی آنمی فقر آهن و کمبود فولات و ویتامین B12 در این بیماران می باشد.مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی - مقطعی تعداد 70 خانم دارای لک صورت با تشخیص ملاسما تحت بررسی خونی از نظر هموگلوبین، هماتوکریت و سطح آهن و فریتین، فولات و ویتامین B12 سرم قرار گرفتند. وضعیت آهن و فولات و ویتامین B12 قرار گرفتند. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-16 مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: میانگین سن بیماران در این مطالعه 33.42±7.35 سال به دست آمد. در 30% بیماران سابقه فامیلی مثبت و خونریزی غیرطبیعی رحمی (AUB) در 40% بیماران مثبت گزارش شده بود اما 60% بیماران دارای عادت ماهیانه طبیعی بودند. از نظر محل ضایعه درگیری بیش از یک ناحیه از نواحی صورت در %72.9 بیماران مشاهده گردید.میانگین هموگلوبین بیماران در این مطالعه 11.2±1.63 به دست آمد. در افراد مورد مطالعه %14.3 موارد دارای آهن غیرطبیعی بودند و فریتین غیرطبیعی در %8.6 مشاهده شد. فولات و ویتامین B12 بترتیب در 3 بیمار و 1 بیمار مشاهده گردید.نتیجه گیری: این مطالعه ارتباطی را بین شدت آنمی و شدت ملاسما نشان میدهد ولی مطالعات بیشتری با گروههای کنترل ضروری می باشد.
كلید واژه: ملاسما، کم خونی، فقر آهن

توضیحات بیشتر