دانلود word شيوع تداخلات دارويي بالقوه در بخش مراقبت هاي ويژه

لینک دانلود

 دانلود word شيوع تداخلات دارويي بالقوه در بخش مراقبت هاي ويژه دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word شيوع تداخلات دارويي بالقوه در بخش مراقبت هاي ويژه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word شيوع تداخلات دارويي بالقوه در بخش مراقبت هاي ويژه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word شيوع تداخلات دارويي بالقوه در بخش مراقبت هاي ويژه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN)

تعداد صفحات :8

اهداف: زمانی که یک دارو عملکرد داروی دیگر را دچار تغییر کند، تداخلات دارویی رخ داده است. مطالعه حاضر با هدف «بررسی میزان تداخلات دارویی بالقوه در بخش مراقبت های ویژه» انجام شد.روش ها: در مطالعه گذشته نگر حاضر، نسخ 24 ساعت اول 371 بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید باهنر کرمان از نظر تعداد و نوع تداخلات دارویی و عواملی از قبیل تعداد داروهای دریافتی، سن، جنس، مدت زمان بستری در بخش مراقبت های ویژه و تعداد پزشکان تجویز کننده دارو مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تعیین تعداد و نوع تداخلات دارویی، از کتاب مرجع تداخلات دارویی Facts استفاده شد و تجزیه و تحلیل آماری داده ها در نرم افزار آماری SPSS18 متناسب با اهداف پژوهش از آمار توصیفی، آزمون های آماری همبستگی پیرسون، تی مستقل و آنالیز واریانس انجام شد.یافته ها: از نظر نوع داروهای دریافتی 77 قلم داروی متفاوت مشخص شد و در کل 2091 مورد تجویز دارو در نسخه ها یافت شد که به طور متوسط سهم هر بیمار، 5.6 (1.5) دارو بود. در مجموع بررسی داروهایی که بیماران بخش مراقبت های ویژه در 24 ساعت اول دریافت کرده بودند، 726 مورد تداخل دارویی یافت شد. تداخلات تاخیری، متوسط و امکان پذیر، بیشترین درصد تداخلات را به خود اختصاص داده بودند. نتایج نشان دهنده ارتباط معنی دار بین تعداد تداخلات دارویی با تعداد داروی تجویز شده، سن، جنس، مدت زمان بستری و تعداد پزشکان تجویز کننده دارو بود.نتیجه گیری: بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه با داشتن بیشتر عوامل خطر تداخلات دارویی، در خطر بالایی از تداخلات دارویی قرار دارند که این امر مستلزم توجه بیشتر تیم درمانی به این موضوع است.
كلید واژه: بخش مراقبت های ویژه، تداخلات دارویی، شیوع

توضیحات بیشتر