دانلود word بررسي اثر امگا - 3 بر استرس اکسيداتيو در مردان کاراته کار حرفه اي

لینک دانلود

دانلود word بررسي اثر امگا - 3 بر استرس اکسيداتيو در مردان کاراته کار حرفه اي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي اثر امگا - 3 بر استرس اکسيداتيو در مردان کاراته کار حرفه اي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي اثر امگا - 3 بر استرس اکسيداتيو در مردان کاراته کار حرفه اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي اثر امگا - 3 بر استرس اکسيداتيو در مردان کاراته کار حرفه اي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :13

سابقه و هدف: هنگام ورزش های شدید و طولانی مدت، گونه های واکنش پذیر اکسیژن تولید می شود که آسیب سلولی را به دنبال دارد. به نظر می رسد استفاده از مکمل های آنتی اکسیدانی از فشار اکسایشی ناشی از این گونه تمرینات می کاهد. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر مصرف امگا - 3 بر میزان استرس اکسیداتیو کاراته کارهای حرفه ای بود.مواد و روش ها: بدین منظور 16 کاراته کار مرد نخبه به طور تصادفی به دو گروه تجربی (مکمل) و کنترل (دارونما) تقسیم شدند. آزمودنی ها روزانه به میزان 1200 میلی گرم امگا - 3 (720 میلی گرمEPA و 480 میلی گرمDHA ) و دارونما به مدت 4 هفته مصرف کردند. هر دو گروه در برنامه تمرینات فزاینده کاراته (3 روز در هفته به مدت یک ماه) شرکت کردند. نمونه گیری خونی قبل و پس از دوره تمرین جهت ارزیابی شاخص استرس اکسایشی (مالون دی آلدئید) و شاخص ضداکسایشی (سوپراکسیددیسموتاز) و پروفایل لیپیدی (کلسترول و تری گلیسرید) انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده های بین دو گروه از آزمون t استفاده شد.یافته ها: مصرف امگا - 3 منجر به کاهش قابل توجه در سطوح استراحتی مالون دی آلدئید در گروه تجربی (t=2.38، P=0.045) و عدم تغییر معنی دار در گروه دارونما شد (P=0.506 t=0.708). همچنین بین دو گروه تفاوت معنی دار مشاهده نشد (t=2، P=0.065). میزان سوپراکسی دیسموتاز در گروه تجربی و دارونما افزایش غیرمعنی دار یافتند (به ترتیب t=0.272، P=0.792، t=1.39، P=0.186). همچنین بین دو گروه تفاوت معنی دار مشاهده نشد (t=1.39، P=0.186) غلظت کلسترول در گروه تجربی کاهش معنی دار یافت (t=2.97، P=0.018). در گروه دارونما کاهش معنی دار نبود (t=0.694، P=0.514). همچنین بین دو گروه تفاوت معنی دار مشاهده نشد (t=1.44، P=0.172). غلظت تری گلیسرید در گروه تجربی و دارونما کاهش غیرمعنی دار یافت (به ترتیب t=0.835، P=0.428، t=1.38، P=0.217). همچنین بین دو گروه تفاوت معنی دار مشاهده نشد (t=1.04، P=0.315).استنتاج: مصرف امگا - 3 باعث افزایش سطوح سرمی بیومارکر ضداکسایشی و کاهش سطوح استراحتی بیومارکر اکسایشی و پروفایل لیپیدی در افراد تمرین کرده می شود، اما به نظر نمی رسد برای تعدیل استرس اکسیداتیو ناشی از ورزش کافی باشد. از این رو برای نتیجه گیری دقیق تر در ارتباط با اثر ورزش به همراه مصرف امگا - 3 بر عوامل اکسیدانی/ آنتی اکسیدانی افراد تمرین کرده نیاز به تحقیقات بیشتری می باشد.
كلید واژه: استرس اکسیداتیو، امگا - 3، تمرین با شدت فزاینده، کاراته کار حرفه ای

توضیحات بیشتر