دانلود word آگاهي، دانش و نگرش دانشجويان دندانپزشکي دانشگاههاي علوم پزشکي تهران و شهيد بهشتي در زمينه دندانپزشکي مبتني بر شواهد

لینک دانلود

 دانلود word آگاهي، دانش و نگرش دانشجويان دندانپزشکي دانشگاههاي علوم پزشکي تهران و شهيد بهشتي در زمينه دندانپزشکي مبتني بر شواهد دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word آگاهي، دانش و نگرش دانشجويان دندانپزشکي دانشگاههاي علوم پزشکي تهران و شهيد بهشتي در زمينه دندانپزشکي مبتني بر شواهد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word آگاهي، دانش و نگرش دانشجويان دندانپزشکي دانشگاههاي علوم پزشکي تهران و شهيد بهشتي در زمينه دندانپزشکي مبتني بر شواهد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word آگاهي، دانش و نگرش دانشجويان دندانپزشکي دانشگاههاي علوم پزشکي تهران و شهيد بهشتي در زمينه دندانپزشکي مبتني بر شواهد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: دندانپزشکی مبتنی بر شواهد (Evidence-Based Dentistry: EBD) رویکردی برای حفظ سلامت دهان است که نیازمند تلفیق مناسب شواهد علمی، تشخیصها و مهارتهای کلینیکی دندانپزشک و همچنین نیازها و اولویتهای درمانی بیمار است. هدف از این مطالعه ارزیابی میزان آگاهی، نگرش و دانش Self-assessed دانشجویان دندانپزشکی دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در مورد EBD می باشد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی جامعه مورد بررسی دانشجویان ترم نه دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی بودند و روش نمونه گیری در این مطالعه به صورت سرشماری بود. 65 نفر در مجموع ارزیابی شدند و میزان پاسخ دهی مجموعا حدود 85% بود. پرسشنامه به تک تک دانشجویان داده شد که میزان آگاهی، نوع نگرش و دانش خود ارزیابی دانشجویان دندانپزشکی طی آن بررسی گردید. جهت تحلیل نتایج از آزمونهای Chi-square و t-test استفاده شد.یافته ها: در مجموع 80% دانشجویان آشنایی کم یا خیلی کمی را با EBD گزارش کرده اند. تقریبا همه دانشجویان در خصوص خود EBD و حدود 80% نیز در مورد مراحل آن نگرش درستی داشتند. میانگین نمره آگاهی دانشجویان پسر به طور معنی داری از دانشجویان دختر بیشتر بود. همچنین همبستگی مثبت معنی داری بین نمرات آگاهی دانشجویان و دانش خود ارزیابی آنان در مورد EBD وجود داشت.نتیجه گیری: مجموعا علی رغم نگرش نسبتا مناسب دانشجویان دندانپزشکی مورد بررسی در زمینه EBD، آگاهی و دانش آنان در این زمینه دچار ضعف است.
كلید واژه: دانشجویان دندانپزشکی، دندانپزشکی مبتنی بر شواهد، سلامت دهان

توضیحات بیشتر