دانلود word مقايسه آزمايشگاهي اثر آنتي باکتريال دو دهان شويه نانوسيل و کلرهگزيدين

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه آزمايشگاهي اثر آنتي باکتريال دو دهان شويه نانوسيل و کلرهگزيدين دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه آزمايشگاهي اثر آنتي باکتريال دو دهان شويه نانوسيل و کلرهگزيدين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه آزمايشگاهي اثر آنتي باکتريال دو دهان شويه نانوسيل و کلرهگزيدين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه آزمايشگاهي اثر آنتي باکتريال دو دهان شويه نانوسيل و کلرهگزيدين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران)

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: در میان روشهای شیمیایی کنترل پلاک استفاده از دهان شویه ها نسبت به سایر روشها رایجتر است. هدف از این مطالعه مقایسه اثر ضد باکتریایی دهان شویه نانوسیل با دهان شویه کلرهگزیدین به عنوان نمونه استاندارد می باشد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی از پلاک بالای لثه ای و زیر لثه ای 15 بیمار نمونه گیری شد و تعداد باکتریها در دو محیط مایع هوازی و بی هوازی به وسیله اسپکتروفتومتر تعیین گردید و نمونه ها به محیط کشت مایع هوازی و بی هوازی منتقل شدند، سپس نمونه ها از محیط کشت مایع به صورت مخلوط با دهان شویه های نانوسیل و کلرهگزیدین و دارونما به محیط کشت جامد مورد نظر منتقل شده و تعداد کلنی های رشد یافته در محیط کشت جامد در هر گروه شمارش و از طریق آزمون t مقایسه گردیدند.یافته ها: از نظر تعداد کلنی های رشد یافته در هر دو شرایط هوازی و بی هوازی به ترتیب (از کم به زیاد) گروههای کلرهگزیدین، نانوسیل و دارونما قرار گرفتند. در مورد کلرهگزیدین بین کلنی های رشد یافته در دو محیط هوازی و بی هوازی تفاوت معنی داری وجود نداشت که این امر نشان دهنده اثر آنتی باکتریال مطلق این دهان شویه است و دهان شویه نانوسیل نسبت به دارونما در هر دو محیط هوازی و بی هوازی برتری آماری معنی داری داشت و اثر این دهان شویه در محیط بی هوازی بیشتر بود، گرچه دارونما نیز در محیط بی هوازی اثر بیشتری را نشان داد.نتیجه گیری: دهان شویه نانوسیل می تواند به عنوان یک ماده آنتی باکتریال موثر به ویژه در محیط بی هوازی به کار رود. اگرچه همچنان کلرهگزیدین به عنوان دهان شویه استاندارد دارای بیشترین اثر در این زمینه است.
كلید واژه: پلاک دندانی، دهان شویه، نانوسیل، کلرهگزیدین دی گلوکونات

توضیحات بیشتر