دانلود word مطالعه تطبيقي ميزان خود - استنادي در دو نشريه فصلنامه کتاب و فصلنامه کتابداري و اطلاع رساني در سال هاي 1382 تا 1386 بر اساس پايگاه گزارش هاي استنادي نشريه هاي فارسي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام

لینک دانلود

 دانلود word مطالعه تطبيقي ميزان خود - استنادي در دو نشريه فصلنامه کتاب و فصلنامه کتابداري و اطلاع رساني در سال هاي 1382 تا 1386 بر اساس پايگاه گزارش هاي استنادي نشريه هاي فارسي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مطالعه تطبيقي ميزان خود - استنادي در دو نشريه فصلنامه کتاب و فصلنامه کتابداري و اطلاع رساني در سال هاي 1382 تا 1386 بر اساس پايگاه گزارش هاي استنادي نشريه هاي فارسي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مطالعه تطبيقي ميزان خود - استنادي در دو نشريه فصلنامه کتاب و فصلنامه کتابداري و اطلاع رساني در سال هاي 1382 تا 1386 بر اساس پايگاه گزارش هاي استنادي نشريه هاي فارسي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مطالعه تطبيقي ميزان خود - استنادي در دو نشريه فصلنامه کتاب و فصلنامه کتابداري و اطلاع رساني در سال هاي 1382 تا 1386 بر اساس پايگاه گزارش هاي استنادي نشريه هاي فارسي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : كتابداري و اطلاع رساني

تعداد صفحات :26

در این پژوهش میزان خود - استنادی در مقاله های منتشر شده در دو نشریه «فصلنامه کتاب» و «فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی» بین سال های 1382 تا 1386 بر اساس پایگاه گزارش های استنادی نشریه های فارسی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام مقایسه می شود. همچنین، شاخص هایی همچون تعداد خود - استنادی نویسنده، درصد خود - استنادی نویسنده، میزان مقاله های دارای خود - استنادی نویسنده، همچنین نوع مدرک خود استناد شده در هر نشریه، عمر خود - استنادی در هر نشریه و نرخ خود - استنادی مجله و ضریب تاثیر نشریه ها قبل و پس از حذف خود - استنادی و عملکرد مجله ها پس از حذف خود - استنادی محاسبه شده است. نتایج نشان داد میزان خود - استنادی در دو نشریه در سال های مورد بررسی نسبتا پایین است. در کل، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی نسبت به فصلنامه کتاب، خود - استنادی نویسنده بیشتری دارد اما در مورد خود - استنادی مجله تا سال 1385 فصلنامه کتاب نرخ خود - استنادی بالاتری را نشان می دهد. این میزان در سال 1386 برای فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی نسبت به فصلنامه کتاب بیشتر است. از دیگر نتایج پژوهش این است که خود - استنادی باعث افزایش ضریب تاثیر شده و رتبه مجله پس از حذف خود - استنادی تغییر می کند.
كلید واژه: خود - استنادی، فصلنامه کتاب، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، پایگاه گزارش های استنادی نشریه های فارسی، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

توضیحات بیشتر