دانلود word تاثير کاربرد کيتوزان و کلرورکلسيم بر کاهش پوسيدگي پس از برداشت و تغيير ويژگي هاي کيفي گيلاس رقم سياه مشهد

لینک دانلود

دانلود word تاثير کاربرد کيتوزان و کلرورکلسيم بر کاهش پوسيدگي پس از برداشت و تغيير ويژگي هاي کيفي گيلاس رقم سياه مشهد دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير کاربرد کيتوزان و کلرورکلسيم بر کاهش پوسيدگي پس از برداشت و تغيير ويژگي هاي کيفي گيلاس رقم سياه مشهد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير کاربرد کيتوزان و کلرورکلسيم بر کاهش پوسيدگي پس از برداشت و تغيير ويژگي هاي کيفي گيلاس رقم سياه مشهد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير کاربرد کيتوزان و کلرورکلسيم بر کاهش پوسيدگي پس از برداشت و تغيير ويژگي هاي کيفي گيلاس رقم سياه مشهد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي)

تعداد صفحات :9

استفاده از ترکیبات طبیعی برای کنترل پاتوژن های گیاهی باعث کاهش استفاده از قارچ کش ها می گردد.کیتوزان با قابلیت دوگانه کنترل میکروارگانیسم های بیماری زا و فعال سازی پاسخ های دفاعی القایی، به عنوان ماده غیرسمی قابل اطمینان در برخورد با پاتوژن ها شناخته شده است. هدف از این تحقیق بررسی اثرات پوشش کیتوزان و کلرورکلسیم بر پوسیدگی و ویژگی های کیفی گیلاس رقم سیاه مشهد بود. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در 5 تکرار انجام گرفت. تیمارهای مورد نظر شامل کیتوزان در 3 سطح (صفر، 0.5 و 1 درصد)، کلرورکلسیم در 3 سطح (صفر، 1 و 2 درصد) بودند. ارزیابی در دو زمان متفاوت (20 و 40 روز) صورت گرفت. صفات مورد بررسی شامل مواد جامد محلول، اسیدهای آلی، شاخص رسیدگی، pH، درصد کاهش وزن و درصد آلودگی میوه ها بودند. نتایج نشان دادند که تیمار کیتوزان 0.5 درصد باعث تثبیت مواد جامد محلول، اسیدهای آلی، pH، وزن میوه و کاهش شاخص رسیدگی و آلودگی میوه شده و کلرورکلسیم در دوره کوتاه انباری باعث تثبیت اسیدهای آلی و وزن میوه می شود و شاخص رسیدگی را کاهش داده و باعث کاهش pH، تلفات وزن و آلودگی میوه می گردد ولی مواد جامد محلول میوه را افزایش می دهد و نیز در کل تیمارهای کیتوزان و کلرورکلسیم به تنهایی نسبت به تیمارهای ترکیبی بر روی پارامترهای اندازه گیری شده نتایج بهتری نشان دادند.
كلید واژه: مواد آلی، انبارداری، کلرورکلسیم، کیتوزان، گیلاس رقم سیاه مشهد

توضیحات بیشتر