دانلود word تغييرات عملکرد و صفات کيفي ذرت شيرين تحت تاثير کود هاي ريز مغذي و روش مصرف آن ها

لینک دانلود

 دانلود word تغييرات عملکرد و صفات کيفي ذرت شيرين تحت تاثير کود هاي ريز مغذي و روش مصرف آن ها دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تغييرات عملکرد و صفات کيفي ذرت شيرين تحت تاثير کود هاي ريز مغذي و روش مصرف آن ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تغييرات عملکرد و صفات کيفي ذرت شيرين تحت تاثير کود هاي ريز مغذي و روش مصرف آن ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تغييرات عملکرد و صفات کيفي ذرت شيرين تحت تاثير کود هاي ريز مغذي و روش مصرف آن ها :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي)

تعداد صفحات :10

به منظور بررسی اثرات آهن و روی و منگنز و روش مصرف آن ها بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (Zea mays saccharata)، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه با 4 تکرار انجام شد. فاکتورها شامل روش مصرف کود (مصرف خاکی و محلول پاشی) و نوع کود ریز مغذی (بدون کاربرد کود به عنوان شاهد، کود سولفات روی، سولفات آهن، سولفات منگنز) بودند. مصرف خاکی ریز مغذی ها قبل از کاشت و محلول پاشی این عناصر طی دو مرحله (مرحله ساقه رفتن و مرحله قبل از ظهور گل تاجی) در حین داشت انجام گرفت. نتایج نشان داد که، اثر متقابل فاکتورهای آزمایشی بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد پروتئین و کارایی مصرف ریز مغذی ها در عملکرد دانه معنی دار شد. همچنین تحت تاثیر روش مصرف ریز مغذی ها، محلول پاشی این عناصر باعث افزایش عملکرد دانه، کلروفیل برگ، عملکرد قندهای محلول دانه، شاخص برداشت قند و کارایی مصرف ریز مغذی ها در عملکرد قند نسبت به کاربرد خاکی شد. در مورد صفات کلروفیل برگ، عملکرد قند های محلول دانه و شاخص برداشت قند هر سه نوع کود بکار رفته باعث افزایش معنی دار آن ها نسبت به شاهد شدند. شاخص برداشت دانه تحت تاثیر هیچ کدام از فاکتورهای آزمایش قرار نگرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، استفاده از عناصر ریز مغذی موجب افزایش کیفیت و عملکرد اقتصادی در ذرت شیرین شد و محلول پاشی نسبت به مصرف خاکی نتایج بهتری را نشان داد.
كلید واژه: آهن، ذرت شیرین، روی، محلول پاشی، منگنز

توضیحات بیشتر