دانلود word باورهاي ناکارآمد و صفات شخصيتي در معلمان دارا و فاقد اضطراب سلامتي

لینک دانلود

 دانلود word باورهاي ناکارآمد و صفات شخصيتي در معلمان دارا و فاقد اضطراب سلامتي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word باورهاي ناکارآمد و صفات شخصيتي در معلمان دارا و فاقد اضطراب سلامتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word باورهاي ناکارآمد و صفات شخصيتي در معلمان دارا و فاقد اضطراب سلامتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word باورهاي ناکارآمد و صفات شخصيتي در معلمان دارا و فاقد اضطراب سلامتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جنتاشاپير

تعداد صفحات :18

زمینه: هدف این پژوهش، مقایسه باورهای ناکارآمد و صفات شخصیتی در معلمان مقطع ابتدایی دارا و فاقد اضطراب سلامتی اندیمشک بود.روش: نمونه پژوهش حاضر شامل 119 نفر، 60 معلم دارای اضطراب سلامتی و 59 معلم فاقد اضطراب سلامتی بود که با پرکردن پرسشنامه اضطراب سلامتی، آزمون شناخت هایی درباره بدن و سلامتی و پرسشنامه پنج عاملی نئو در این پژوهش شرکت کردند. طرح تحقیق از نوع علی - مقایسه ای بود و جهت آزمون فرضیه ها از تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد.نتایج: یافته ها بیانگر این بود که بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد (F=20.564، P<0.001). افراد دارای اضطراب سلامتی در متغیر باورهای ناکارآمد و خرده مقیاس های آن شامل باور مربوط به تعبیر فاجعه آمیز شکایات بدنی، احساس های خودمختار، ضعف بدنی، غیرقابل تحمل بودن شکایات بدنی، عادت های سلامتی و صفات شخصیتی شامل روان رنجورخویی، برون گرایی، توافق جویی و وجدانی بودن با افراد فاقد اضطراب سلامتی تفاوت معناداری داشتند.نتیجه گیری: افراد دارای اضطراب سلامتی نسبت به افراد فاقد اضطراب سلامتی، دارای باورهای ناکارآمد و روان رنجورخویی بیشتری بوده است و برون گرایی، توافق جویی و وجدانی بودن کمتری نشان دادند، اما در ویژگی فراخ ذهنی تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.
كلید واژه: اضطراب سلامتی، باورهای ناکارآمد، صفات شخصیتی

توضیحات بیشتر