دانلود word بررسي اثر نسبت آمونيوم به نيترات و غلظت آگار بر ريزازديادي ميخک (.Dianthus caryophyllus L) رقم Mondeo Kgr

لینک دانلود

 دانلود word بررسي اثر نسبت آمونيوم به نيترات و غلظت آگار بر ريزازديادي ميخک (.Dianthus caryophyllus L) رقم Mondeo Kgr دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي اثر نسبت آمونيوم به نيترات و غلظت آگار بر ريزازديادي ميخک (.Dianthus caryophyllus L) رقم Mondeo Kgr  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي اثر نسبت آمونيوم به نيترات و غلظت آگار بر ريزازديادي ميخک (.Dianthus caryophyllus L) رقم Mondeo Kgr،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي اثر نسبت آمونيوم به نيترات و غلظت آگار بر ريزازديادي ميخک (.Dianthus caryophyllus L) رقم Mondeo Kgr :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي)

تعداد صفحات :8

میخک به عنوان سومین گل شاخه بریده دنیا مطرح است و تکنیک های کشت بافت روش مناسبی را برای تکثیر این گیاه زینتی فراهم کرده است. با این وجود، یکی از مشکلات کشت درون شیشه ای میخک پدیده شیشه ای شدن می باشد. نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار در محیط کشت از عوامل موثر بر این پدیده می باشند. لذا این آزمایش به منظور بررسی تاثیر این دو عامل بر میزان تکثیر و پدیده شیشه ای شدن میخک رقم Mondeo Kgr، صورت گرفت. در این بررسی، ریزنمونه های جوانه جانبی در محیط کشت MS حاوی 1 میلی گرم در لیتر BA و 0.1 میلی گرم در لیتر NAA همراه با تیمارهای مختلف (غلظت های متفاوت آگار و نسبت های مختلف نیترات به آمونیوم) کشت گردیدند.نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش غلظت آگار تا 12 گرم در لیتر، درصد شیشه ای شدن کاهش می یابد. در عین حال میزان باززایی ریزنمونه ها نیز کاهش می یابد، زیرا افزایش غلظت آگار باعث محدودیت در جذب مواد غذایی توسط گیاه می شود. همچنین با کاهش نسبت آمونیوم به نیترات میزان پدیده شیشه ای شدن کاهش یافت، ولی اثر نامطلوبی بر میزان باززایی گیاهچه ها نداشت. همچنین رگرسیون چند متغیره نشان داد که اثر نسبت آمونیوم به نیترات بسیار بیشتر از غلظت آگار در پدیده شیشه ای شدن موثر می باشد.لذا با درنظر گرفتن میزان شاخه زایی ریزنمونه های کشت شده و میزان شیشه ای شدن آنها، برای بدست آوردن بیشترین شاخه طبیعی، غلظت 10 گرم در لیتر آگار و نسبت 6:1 آمونیوم به نیترات توصیه می شود.
كلید واژه: میخک، نسبت آمونیوم به نیترات، غلظت آگار، شیشه ای شدن، پرآوری

توضیحات بیشتر