دانلود word تاثير اسيد هوميک بر صفات رويشي و عملکرد گوجه فرنگي رقم آيزابلا

لینک دانلود

 دانلود word تاثير اسيد هوميک بر صفات رويشي و عملکرد گوجه فرنگي رقم آيزابلا دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير اسيد هوميک بر صفات رويشي و عملکرد گوجه فرنگي رقم آيزابلا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير اسيد هوميک بر صفات رويشي و عملکرد گوجه فرنگي رقم آيزابلا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير اسيد هوميک بر صفات رويشي و عملکرد گوجه فرنگي رقم آيزابلا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي)

تعداد صفحات :8

اسید هومیک دارای فعالیت شبه هورمونی است و نه تنها رشد گیاه و جذب عناصر غذایی را افزایش می دهد بلکه مقاومت گیاه به تنش ها را نیز بهبود می بخشد. به منظور بررسی تاثیر اسید هومیک بر رشد و عملکرد گوجه فرنگی رقم Isabela آزمایشی در سال 1387 در گلخانه پلاستیکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان اجرا شد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل اسید هومیک در چهار سطح (صفر، 1، 2 و 3 میلی گرم در لیتر)، بود که به صورت محلول پاشی برگی، سه هفته پس از کاشت در چهار زمان در طول دوره رویشی به فاصله ده روز از یکدیگر اعمال گردید. نتایج آزمایش نشان داد که بین تیمارهای مختلف اسید هومیک از نظر ارتفاع، قطر طوقه، شاخص کلروفیل برگ و تعداد میوه اختلاف معنی داری در سطح 5% وجود دارد. بیشترین ارتفاع (2.37 متر) و شاخص کلروفیل برگ (60.38 Spad) با تیمار سه میلی گرم بر لیتر و کمترین آن به ترتیب با 1.99 متر و 53.2 Spad در تیمار شاهد به دست آمد، اما اسید هومیک بر روی تعداد برگ و وزن خشک ریشه گیاه تاثیری نداشت. از نظر تعداد میوه (133) و میزان عملکرد در بوته (8.990 کیلوگرم) نیز تیمار سه میلی گرم بر لیتر اسید هومیک نسبت به سایر تیمارها برتری داشت. نتایج این مطالعه نشان داد که محلول پاشی اسید هومیک مخصوصا در غلظت سه میلی گرم بر لیتر موجب افزایش عملکرد، تعداد میوه، ارتفاع و شاخص کلروفیل برگ گردید.
كلید واژه: گوجه فرنگی، اسید هومیک، عملکرد، محلول پاشی برگی

توضیحات بیشتر