دانلود word بررسي اثر فسفر بر جذب و تجمع آرسنيک در دو رقم گندم (.Triticum aestivum L)

لینک دانلود

 دانلود word بررسي اثر فسفر بر جذب و تجمع آرسنيک در دو رقم گندم (.Triticum aestivum L) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي اثر فسفر بر جذب و تجمع آرسنيک در دو رقم گندم (.Triticum aestivum L)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي اثر فسفر بر جذب و تجمع آرسنيک در دو رقم گندم (.Triticum aestivum L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي اثر فسفر بر جذب و تجمع آرسنيک در دو رقم گندم (.Triticum aestivum L) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :22

آرسنات و فسفات دو ترکیب با خصوصیات شیمیایی بسیار مشابه هستند که بررسی اثر متقابل آنها بر یکدیگر جهت درک نحوه جذب و تجمع آنها در گیاهان مهم است. در این مطالعه اثر متقابل آرسنات و فسفات بر روی بیوماس و تجمع آنها در دو رقم زرین و سرداری گندم مورد بررسی قرار گرفت. گیاهان به مدت سه هفته در محیط های غذایی هوگلند رشد کردند و سپس تحت تاثیر تیمارهای مختلف آرسنات (0 تا 250 میکرومولار) و فسفات (0 تا 300 میکرومولار) قرار گرفتند. نتایج نشان داد که فسفر اثر معنی داری بر تجمع آرسنیک در ریشه و ساقه و بیوماس ریشه و ساقه دارد. غلظت های کم (0 تا 50 میکرومولار) فسفات اثر کمی بر تجمع آرسنات و بیوماس در هر دو رقم گندم داشت، ولی غلظت های بالاتر فسفات (150 و 300 میکرومولار) به طور معنی داری باعث افزایش بیوماس گیاه و کاهش تجمع آرسنیک همراه با کاهش سمیت آن شد. همچنین غلظت های کم آرسنات تاثیر معنی داری بر تولید بیوماس و جذب فسفات نداشت، اما در غلظت های بالا، آرسنات به دلیل سمیتی که ایجاد می کند باعث کاهش جذب فسفات و بیوماس گیاه شد. به طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که به کارگیری غلظت های مناسب فسفر در محیط کشت های آلوده به آرسنیک می تواند به عنوان یک راهبرد مهم در کاهش تجمع آرسنیک در بافت های قابل برداشت گندم عمل کرد.
كلید واژه: آرسنات، فسفات، بیوماس، جذب، گندم

توضیحات بیشتر