دانلود word بررسي اثر تنش خشکي بر جوانه زني بذر و رشد گياهچه گلرنگ در حضور بيمارگر پيتيوم آلتيموم

لینک دانلود

 دانلود word بررسي اثر تنش خشکي بر جوانه زني بذر و رشد گياهچه گلرنگ در حضور بيمارگر پيتيوم آلتيموم دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي اثر تنش خشکي بر جوانه زني بذر و رشد گياهچه گلرنگ در حضور بيمارگر پيتيوم آلتيموم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي اثر تنش خشکي بر جوانه زني بذر و رشد گياهچه گلرنگ در حضور بيمارگر پيتيوم آلتيموم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي اثر تنش خشکي بر جوانه زني بذر و رشد گياهچه گلرنگ در حضور بيمارگر پيتيوم آلتيموم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :21

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر خصوصیات جوانه زنی بذر گلرنگ در بستر آلوده به بیمارگر پیتیوم آلتیموم، آزمایشی به صورت فاکتوریل با استفاده از 4 ژنوتیپ استریا، دینجر، ال آروی-5151 و اراک-2811 و سطوح تنش خشکی 0، 10-، 14- و 18- بار با 4 تکرار در بستر حوله کاغذی اجرا شد. خصوصیات مورد ارزیابی شامل درصد جوانه زنی بذور، سرعت جوانه زنی، نسبت مرگ و میر به جوانه زنی، سرعت مرگ و میر و وزن خشک گیاهچه بود. نتایج نشان داد که از نظر کلیه خصوصیات سطوح تنش خشکی با شاهد (سطح 0 بار) اختلاف معنی داری داشتند. برخلاف سطح تنش خشکی صفر بار (فاقد تنش) که در آن آلودگی قارچی موجب کاهش درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و وزن خشک گیاهچه شد، در سطح تنش 10- بار وجود بیمارگر موجب افزایش این خصوصیات گردید. همچنین افزایش تنش خشکی از سطح 0 به 10- بار در محیط آلوده به بیمارگر باعث کاهش نسبت و سرعت مرگ و میر برای کلیه ژنوتیپ ها شد. نتایج نشان می دهد با وجود اینکه تاثیر جداگانه افزایش تنش خشکی و آلودگی قارچی باعث کاهش خصوصیات جوانه زنی بذور و رشد گیاهچه می شوند، لیکن تاثیر همزمان آن ها باعث افزایش درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و وزن خشک گیاهچه در شرایط تنش خشکی 10- بار نسبت به شاهد (0 بار) شد. نتایج این مطالعه نشان داد که برهمکنش بیمارگر و تنش کم آبی در محدوده ای خاص مثبت و به نفع میزبان است و امکان کشت گلرنگ در چنین شرایطی وجود دارد.
كلید واژه: پلی اتیلن گلایکول، زئوسپور، ژنوتیپ، حساسیت، خشکی

توضیحات بیشتر