دانلود word واکنش بذرهاي زوال يافته پنبه به تنش شوري در مراحل جوانه زني و رشد گياهچه

لینک دانلود

 دانلود word واکنش بذرهاي زوال يافته پنبه به تنش شوري در مراحل جوانه زني و رشد گياهچه دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word واکنش بذرهاي زوال يافته پنبه به تنش شوري در مراحل جوانه زني و رشد گياهچه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word واکنش بذرهاي زوال يافته پنبه به تنش شوري در مراحل جوانه زني و رشد گياهچه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word واکنش بذرهاي زوال يافته پنبه به تنش شوري در مراحل جوانه زني و رشد گياهچه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :20

جوانه زنی مرحله ای مهم در استقرار گیاهچه و نقش کلیدی در تولید گیاهان زراعی دارد. اما استقرار گیاه زراعی تحت تاثیر اثرات متقابل کیفیت بذر و تنش های محیطی قرار می گیرد. این آزمایش به منظور بررسی واکنش بذرهای زوال یافته پنبه به سطوح مختلف شوری در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه صورت گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل 6 سطح شوری (0، 5.5، 11، 16.5، 22 و 28 دسی زیمنس بر متر) و 7 سطح زوال بذر (0، 12، 24، 48، 72، 96 و 120 ساعت) بود. نتایج نشان داد که با افزایش شوری و شدت زوال، سرعت و درصد جوانه زنی و همچنین وزن خشک گیاهچه کاهش یافت. در کلیه زمان هی زوال با افزایش شوری، سرعت و درصد جوانه زنی و وزن خشک گیاهچه کاهش یافت اما میزان کاهش در بذرهای با شدت زوال بالا، بیشتر بود به طوری که در تیمار زوال 120 ساعت و شوری 28 دسی زیمنس بر متر هیچ بذری جوانه نزد، در صورتی که در این سطح شوری جوانه زنی بذرهای شاهد (زوال نیافته) بین 18 تا 65 درصد بود. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که تحمل بذرهای پنبه به شوری با افزایش زوال کاهش می یابد. بنابراین در مناطق شور برای حصول تراکم مطلوب و حداکثر عملکرد باید از کشت بذرهای زوال یافته خودداری کرد.
كلید واژه: پنبه، شوری، زوال بذر، جوانه زنی

توضیحات بیشتر