دانلود word ارزيابي کارايي برخي علف کش ها در کنترل علف هاي هرز پهن برگ و باريک برگ در زراعت سيب زميني (.Solanum tuberosum L)

لینک دانلود

 دانلود word ارزيابي کارايي برخي علف کش ها در کنترل علف هاي هرز پهن برگ و باريک برگ در زراعت سيب زميني (.Solanum tuberosum L) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ارزيابي کارايي برخي علف کش ها در کنترل علف هاي هرز پهن برگ و باريک برگ در زراعت سيب زميني (.Solanum tuberosum L)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ارزيابي کارايي برخي علف کش ها در کنترل علف هاي هرز پهن برگ و باريک برگ در زراعت سيب زميني (.Solanum tuberosum L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ارزيابي کارايي برخي علف کش ها در کنترل علف هاي هرز پهن برگ و باريک برگ در زراعت سيب زميني (.Solanum tuberosum L) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :24

به منظور بررسی کارایی برخی از علف کش های جدید در کنترل علف های هرز مزرعه سیب زمینی، آزمایشی به صورت مزرعه ای و گلخانه ای در شهرستان دماوند منطقه رودهن، روستای مهرآباد واقع در 50 کیلومتری شرق شهر تهران انجام شد. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار و یازده تیمار شامل پروسولفوکارب (باکسر) EC%80 با غلظت های 2، 3، 4 و 5 لیتر در هکتار، علف کش متری بوزین (سنکور) WP%70 به میزان 750 گرم در هکتار، پندی متالین (استومپ) EC%33 به میزان 3 و 5 لیتر در هکتار، علف کش ریم سولفورون (تیتوس) DF%25 به میزان 40 و 60 گرم در هکتار به همراه 2.5% سیتوگیت، علف کش پاراکوات (گراماکسون) SL%20 به میزان 3 لیتر در هکتار و شاهد (عدم کاربرد علف کش) اجرا شد. هر کرت آزمایشی در طول به دو قسمت مساوی 4 متری تقسیم شد. قسمتی از هر کرت سم پاشی و قسمتی دیگر بدون استفاده از علف کش در نظر گرفته شد. 15، 30 و 45 روز پس از سم پاشی علف های هرز به تفکیک گونه در هر دو قسمت هر کرت شمارش شده و وزن خشک آن ها اندازه گیری شد. همچنین میزان خسارت ظاهری منطبق بر اساس ارزیابی چشمی و تاثیر علف کش ها بر عملکرد نیز بررسی شد. به علت عدم وجود علف های هرز باریک برگ در مزرعه، تاثیر سموم مختلف علف کش بر روی سه علف هرز باریک برگ سوروف، دم روباهی و قیاق در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. پس از کاشت بذر علف های هرز جوانه زده به همراه بذر سیب زمینی در گلدان، و اعمال تیمارها، درصد علف های بذر باقی مانده به تفکیک گونه در 15، 30 و 45 روز پس از سم پاشی ارزیابی شد. نتایج تجزیه واریانس آزمایش برای کلیه تیمارها در سطح یک درصد معنی دار شد. همچنین تاثیر علف کش ها بر روی عملکرد در سطح 5% معنی دار شد. در مجموع علف کش های پاراکوات با مصرف 3 لیتر در هکتار، ریم سولفورون با مصرف 40 و 60 گرم در هکتار همراه 2.5% سیتوگیت و متری بوزین با مصرف 750 گرم در هکتار بیشترین تاثیر را در از بین بردن پهن برگ ها داشتند و برای مبارزه با علف های هرز باریک برگ علاوه بر علف کش های توصیه شده در مورد پهن برگ ها، علف کش پندی متالین با مصرف 3 و 5 لیتر در هکتار نیز توصیه می شود.
كلید واژه: علف هرز، علف کش، سیب زمینی

توضیحات بیشتر