دانلود word سنجش هوش سازماني کارکنان کتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد و آستان قدس رضوي

لینک دانلود

 دانلود word سنجش هوش سازماني کارکنان کتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد و آستان قدس رضوي دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word سنجش هوش سازماني کارکنان کتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد و آستان قدس رضوي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word سنجش هوش سازماني کارکنان کتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد و آستان قدس رضوي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word سنجش هوش سازماني کارکنان کتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد و آستان قدس رضوي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : كتابداري و اطلاع رساني

تعداد صفحات :28

هدف این پژوهش، دانلود word سنجش هوش سازماني کارکنان کتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد و آستان قدس رضوي است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به روش پیمایشی - تطبیقی بین جامعه ای مشتمل بر 100 نفر (47 نفر از کتابداران کتابخانه آستان قدس رضوی و 53 نفر از کتابداران کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد) انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بر اساس هفت مهارت «کارل آلبرخت» می باشد. «کارل آلبرخت» برای پاسخگویی و جلوگیری از کندذهنی گروهی، از عنوان هوش سازمانی استفاده و مدلی را ارائه می کند که دارای هفت بعد است: چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد. هر یک از این بعدها، یکی از فرضیه های پژوهش است.فرضیه اصلی پژوهش این است که بین هوش سازمانی در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد و هوش سازمانی در کتابخانه آستان قدس رضوی تفاوت معناداری وجود ندارد. این فرضیه تایید شد و فرضیه های فرعی پژوهش یعنی «چشم انداز استراتژیک در کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد با کتابخانه آستان قدس مشابه است»، رد می شود و فرضیه اعتقاد به سرنوشت مشترک در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد و کتابخانه آستان قدس رضوی تایید و در مورد عملکرد کارکنان در خصوص میل به تغییر، مشابه بودن این دو کتابخانه را در این مورد تایید می کند. روحیه کارکنان در هر دو کتابخانه اختلاف معناداری ندارد و این فرضیه نیز تایید شد. میانگین شاخص اتحاد و توافق کارکنان در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد و کارکنان کتابخانه آستان قدس رضوی این مشابهت را تایید می کند. فرضیه «کاربرد دانش» در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد و کتابخانه آستان قدس رضوی تایید شد. برخورد مدیران در رابطه با عملکرد کارکنان در هر دو کتابخانه مورد پژوهش، مشابه است.
كلید واژه: هوش سازمانی، کتابخانه آستان قدس رضوی، کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد، چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش، فشار عملکرد

توضیحات بیشتر