دانلود word بررسي اثرات حاصل از كاهش سطح هورمون هاي استراديول و پروژسترون بر آستانه درد حرارتي در موش هاي صحرايي ماده

لینک دانلود

 دانلود word بررسي اثرات حاصل از كاهش سطح هورمون هاي استراديول و پروژسترون بر آستانه درد حرارتي در موش هاي صحرايي ماده دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي اثرات حاصل از كاهش سطح هورمون هاي استراديول و پروژسترون بر آستانه درد حرارتي در موش هاي صحرايي ماده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي اثرات حاصل از كاهش سطح هورمون هاي استراديول و پروژسترون بر آستانه درد حرارتي در موش هاي صحرايي ماده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي اثرات حاصل از كاهش سطح هورمون هاي استراديول و پروژسترون بر آستانه درد حرارتي در موش هاي صحرايي ماده :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: مطالعات گوناگونی نشانگر اثرات تعدیل كننده هورمون های جنسی بر آستانه درد می باشند. هدف از این مطالعه بررسی نقش هورمون های استرادیول و پروژسترون در پاسخ به تحریك كننده های حرارتی در موش های ماده می باشد.روش كار: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی موش های صحرایی ماده 7 هفته ای به گروه های 10 سری شاهد، sham و اواریكتومی شده تقسیم شده و در زمان های 10، 20 و 40 روز بعداز اواریكتومی، آستانه درد حرارتی از طریق قرار دادن دم حیوان در آب 55 درجه سانتی گراد اندازه گیری شد. در این راستا، مدت زمانی كه حیوان قادر به نگهداری دم در آب گرم بود به عنوان شاخص زمان بی دردی در نظر گرفته شد. از سویی و همزمان، میزان هورمون های استرادیول، پروژسترون و پرولاكتین سرم نیز با استفاده از روش رادیوایمنواسی مورد سنجش قرار گرفتند. در نهایت داده های حاصل با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس، بین گروه ها مورد مقایسه واقع شدند.یافته ها: زمان بی دردی به همراه میزان هورمون های استرادیول و پروژسترون سرم، 10 روز پس از اواریكتومی تغییر معناداری پیدا نكرد، اما 20 و 40 روز پس از اواریكتومی، زمان بی دردی و نیز میزان استرادیول و پروژسترون سرم نسبت به گروه شاهد كاهش معناداری پیدا كرد (به ترتیب p<0.001، p<0.05 و p<0.001). از طرفی میزان پرولاكتین سرم نیز10 و 20 روز پس از اواریكتومی در مقایسه با گروه شاهد تغییر معناداری پیدا نكرد، اما میزان این هورمون، 40 روز پس از اواریكتومی كاهش معناداری نسبت به 20 روز پس از اواریكتومی پیدا كرد (p<0.05).نتیجه گیری: كاهش سطح هورمون های جنسی ماده (20 یا 40 روز پس از اواریكتومی) تعدیل كننده رفتارهای وابسته به گیرنده های حرارتی در موش های صحرایی ماده است.
كلید واژه: استرادیول، پروژسترون، درد حرارتی، موش صحرایی

توضیحات بیشتر