دانلود word طراحي بيوسنسور آنزيمي 3- هيدروکسي بوتيرات دهيدروژناز مبتني بر الکترود نواري (Screen Printed) اصلاح شده با نانولوله هاي کربني

لینک دانلود

 دانلود word طراحي بيوسنسور آنزيمي 3- هيدروکسي بوتيرات دهيدروژناز مبتني بر الکترود نواري (Screen Printed) اصلاح شده با نانولوله هاي کربني دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word طراحي بيوسنسور آنزيمي 3- هيدروکسي بوتيرات دهيدروژناز مبتني بر الکترود نواري (Screen Printed) اصلاح شده با نانولوله هاي کربني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word طراحي بيوسنسور آنزيمي 3- هيدروکسي بوتيرات دهيدروژناز مبتني بر الکترود نواري (Screen Printed) اصلاح شده با نانولوله هاي کربني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word طراحي بيوسنسور آنزيمي 3- هيدروکسي بوتيرات دهيدروژناز مبتني بر الکترود نواري (Screen Printed) اصلاح شده با نانولوله هاي کربني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران)

تعداد صفحات :13

مقدمه: تشخیص دقیق 3- هیدروکسی بوتیرات در نمونه های بیولوژی برای مدیریت بیماری های دیابتی مهم می باشد.روش ها: در این مطالعه بیوسنسور آنزیمی 3- هیدروکسی بوتیرات دهیدروناز مبتنی بر الکترود نواری (Screen Printed) تغییر یافته با نانولوله های کربنی تک دیواره برای تعیین غلظت 3- هیدروکسی بوتیرات (HB) در سرم، طراحی گردید. آنزیم 3- هیدروکسی بوتیرات دهیدروژناز به طور فیزیکی بر روی نانولوله های کربنی تک دیواره(SWCNT) در سطح الکترودهای نواری تثبیت شد.یافته ها: اندازه گیری الکتروشیمیایی 3- هیدروکسی بوتیرات مبتنی بر سنجش ولتامتری چرخه ای (CV) بوده و سیگنال تولید شده توسط یکی از محصولات واکنش آنزیمی به نام بتا نیکوتین آمید دی نوکلئوتید (NADH) اندازه گیری گردید. کاربرد نانولوله های کربنی تک دیواره (SWCNT)، کاهش پتانسیل اکسیداسیون NADH به حدود -0.05 ولت است. اندازه گیری الکتروشیمیایی نشان داد که این بیوسنسور قادر است طیف خطی 0.1-2 میلی مولار را شناسایی کرده و دقت اندازه گیری آن 0.009 میلی مولار می باشد. اندازه گیری های الکتروشیمیایی با دیگر ترکیبات مداخله گر، ویژگی و اختصاصیت این بیوسنسور را تایید کرد. همچنین در بررسی پایداری درازمدت، این بیوسنسور بازده قابل قبولی تا حدود 100 روز را نشان داد.نتیجه گیری: بیوسنسور طراحی شده دارای پتانسیل پایین اکسیداسیون NADH، حساسیت بالا، پایداری بالا و محدوده خطی مناسب بوده و سهولت طراحی این بیوسنسور، آن را الگوی خوبی برای طراحی سایر بیوسنسورهای مبتنی بر دهیدروژناز قرار می دهد.
كلید واژه: بیوسنسور، 3- هیدروکسی بوتیرات، نانولوله های کربنی تک دیواره، NADH

توضیحات بیشتر