دانلود word كاربرد مدل پيشامدهاي بازگشتي در تعيين عوامل خطر بازگشت بيماري اسكيزوفرنيا

لینک دانلود

 دانلود word كاربرد مدل پيشامدهاي بازگشتي در تعيين عوامل خطر بازگشت بيماري اسكيزوفرنيا دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word كاربرد مدل پيشامدهاي بازگشتي در تعيين عوامل خطر بازگشت بيماري اسكيزوفرنيا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word كاربرد مدل پيشامدهاي بازگشتي در تعيين عوامل خطر بازگشت بيماري اسكيزوفرنيا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word كاربرد مدل پيشامدهاي بازگشتي در تعيين عوامل خطر بازگشت بيماري اسكيزوفرنيا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: شناسایی عوامل خطر عود بیماری هم برای پزشك و هم بیمار بسیار مهم است. تجزیه و تحلیل اولین بازگشت بیماری، ممكن است منجر به ارزیابی نادرستی از اثرات عوامل خطر شود چرا كه سابقه بیماری را به طور كامل منعكس نمی كند و لذا ممكن است منجر به از دست رفتن برخی از اطلاعات باارزش شود. این مطالعه با هدف تحلیل زمان تا بازگشت مجدد بیماری اسكیزوفرنیا در بیماران اسكیزوفرن و تعیین عوامل موثر در عود مكرر این بیماری انجام شد.روش كار: در این مطالعه طولی از اطلاعات 159 بیمار مبتلا به اسكیزوفرنیای بستری در مركز آموزشی-درمانی روانپزشكی رازی استفاده شد. اثر متغیرهای سن در آغاز بیماری، جنس، وضعیت تاهل، نحوه شروع بیماری، سابقه ضربه به سر و سابقه بیماری اسكیزوفرنی در خانواده بر بازگشت بیماری با استفاده از مدل شكنندگی در نرم افزار R 2.14.1 بررسی شد.یافته ها : میانگین سن بیماران در زمان آغاز بیماری 21.52 با انحراف معیار 6.55 سال بود. برازش مدل شكنندگی با توزیع گاما نشان داد دو متغیر سابقه ضربه به سر (p=0.028) و جنس (p=0.045) بر خطر وقوع عودهای بعدی معنی دار شدند. همچنین همبستگی بین زمان های وقوع عود اول، دوم و سوم معنی دار (p<0.001) نتیجه شد.نتیجه گیری: با توجه به وابستگی بین عودها لازم است اقدامات درمانی و پیگیرانه در محدوده زمانی تا عود اول صورت پذیرد.
كلید واژه: پیشامدهای بازگشتی، مدل شكنندگی، بازگشت بیماری، اسكیزوفرنیا

توضیحات بیشتر