دانلود word مطالعه مدلسازي مولکولي و آزمايشگاهي مهارکننده هاي پيشنهادي آنزيم ليپاز

لینک دانلود

 دانلود word مطالعه مدلسازي مولکولي و آزمايشگاهي مهارکننده هاي پيشنهادي آنزيم ليپاز دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مطالعه مدلسازي مولکولي و آزمايشگاهي مهارکننده هاي پيشنهادي آنزيم ليپاز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مطالعه مدلسازي مولکولي و آزمايشگاهي مهارکننده هاي پيشنهادي آنزيم ليپاز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مطالعه مدلسازي مولکولي و آزمايشگاهي مهارکننده هاي پيشنهادي آنزيم ليپاز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران)

تعداد صفحات :12

مقدمه: لیپاز، آنزیم محلول در آب است که هیدرولیز پیوندهای شیمیایی استری در سوبستراهای لیپیدی نامحلول در آب را انجام می دهد. لیپاز یک زیرشاخه از استرازها می باشد با توجه به ساختار آنزیم، ترکیبات آروماتیک می توانند به عنوان مهارکننده های لیپاز پستانداران مطرح باشند و کاربرد آنها به عنوان داروی بالقوه در درمان چاقی است. در این مطالعه بر آن شدیم تا ترکیبات آروماتیکی جدیدی را برای اثرگذاری روی عمل لیپاز بیابیم تمامی ترکیبات مورد استفاده در این تحقیق دارای حداقل یک حلقه فنلی در ساختار خود می باشند.روش ها: تاثیر ترکیبات آروماتیک شامل استراگول، یدیپامید، وانیلیل نونامید و وانیلیل استون بر فعالیت آنزیم لیپاز پانکراس خوکی در حضور سوبسترای صناعی، پارا نیتروفنیل استات بررسی شد. جهت یافتن جایگاه احتمالی برهم کنش این ترکیبات با آنزیم از روش داکینگ (مدل سازی مولکولی) استفاده شد.یافته ها: در حضور سوبسترای پارانیترو فنیل استات (یک سوبسترای مصنوعی) و ترکیبات فوق وانیلیل نونامید و وانیلیل استون در غلظت پایین تر اثر قابل توجهی دارند در حالی که یدیپامید مجموعا تاثیر فعال کنندگی نشان می دهد و تاثیر استراگول چندان قابل توجه نیست. بنابراین وانیلیل نونامید و وانیلیل استون برای مطالعات بیشتر با استفاده از روش مدل سازی مولکولی انتخاب شدند.نتیجه گیری: این نتایج اثر بالقوه وانیلیل نونامید و وانیلیل استون را در بین ترکیبات فوق در کاهش فعالیت آنزیم نشان می دهد، همچنین این مطالعه با توجه به نتایج به دست آمده از روش های مدل سازی مولکولی وجود محل هایی مشابه در آنزیم برای اتصال به «مهارکننده ها» را نشان می دهد، به گونه ای که محل اتصال مهارکننده به آنزیم در جایگاه فعال یا مکانی نزدیک به جایگاه فعال می باشد.
كلید واژه: ستراگول، یدیپامید، وانیلیل نونامید، وانیلیل استون، لیپاز پانکراسی، مهارکننده

توضیحات بیشتر