دانلود word مقايسه تأثير گروه درمانگري مبتني بر اصلاح سبک زندگي و گروه درمانگري شناختي در مديريت وزن و ارتقاي کيفيت زندگي زنان داراي اضافه وزن

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه تأثير گروه درمانگري مبتني بر اصلاح سبک زندگي و گروه درمانگري شناختي در مديريت وزن و ارتقاي کيفيت زندگي زنان داراي اضافه وزن دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه تأثير گروه درمانگري مبتني بر اصلاح سبک زندگي و گروه درمانگري شناختي در مديريت وزن و ارتقاي کيفيت زندگي زنان داراي اضافه وزن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه تأثير گروه درمانگري مبتني بر اصلاح سبک زندگي و گروه درمانگري شناختي در مديريت وزن و ارتقاي کيفيت زندگي زنان داراي اضافه وزن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه تأثير گروه درمانگري مبتني بر اصلاح سبک زندگي و گروه درمانگري شناختي در مديريت وزن و ارتقاي کيفيت زندگي زنان داراي اضافه وزن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي سلامت

تعداد صفحات :18

هدف: این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه اثربخشی گروه درمانگری مبتنی بر اصلاح سبک زندگی و گروه درمانگری شناختی بر کاهش شاخص توده بدنی (BMI) و بهبود کیفیت زندگی در زنان دارای اضافه وزن صورت گرفته است.روش: بدین منظور از میان زنان داوطلب، 26 نفر بر اساس معیارهای ورود- خروج انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه جایگزین شدند (گروه درمانگری با اصلاح سبک زندگی و گروه درمانگری شناختی). آزمودنی های دو گروه قبل از مداخله و پایان ماه های چهارم و هفتم به گویه های پرسشنامه کیفیت زندگی و بهزیستی مرتبط با چاقی پاسخ دادند و BMI آنها نیز محاسبه شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نسخه شانزدهم نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: هر دو مداخله اصلاح سبک زندگی و شناختی به کاهش BMI و بهبود کیفیت زندگی و بهزیستی مرتبط با چاقی می انجامند (P<0.05). اما دو مداخله در اصلاح متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری با هم نداشتند (.(P>0.05نتیجه گیری: نتیجه گیری کلی این است که دو مداخله با اصلاح باورهای مخرب و رفتارهای نارساکنش ور افراد درباره غذا خوردن به بهبود کنش وری جسمی و کاهش ناراحتی بدنی همراه با اصلاح شاخص های اضافه وزن منجر می شوند.
كلید واژه: گروه درمانگری، اصلاح سبک زندگی، گروه درمانگری شناختی، شاخص توده بدنی

توضیحات بیشتر